Proxecto Xeración SOSTENIA: Impulso a Emprendementos Sostibles de persoas mozas

19 Feb 2024

A Unión de Asociacións de Traballadores Autónomos e Emprendedores, UATAE, pon en marcha a primeira edición do proxecto Xeración SOSTENIA: Impulsando Emprendementos Sostibles de persoas mozas (entre 16 e 35 anos) con Intelixencia Artificial.

O obxectivo do programa é fomentar a cultura emprendedora e promover o autoemprego para que a mocidade coñeza os fundamentos sobre as distintas estratexias de emprendemento e melloren a súa capacidade de liderado co propósito de xerar un impacto positivo na súa contorna utilizando de maneira responsable a IA. Preténdese motivar o espírito emprendedor e a iniciativa persoal, que é clave para o desenvolvemento profesional dos mozos.

Actividades
1. Charlas de motivación con entidades para a innovación social sostible
Charlas de motivación e primeiro contacto con entidades que representan á mocidade, pemes e traballadores autónomos a nivel nacional, así como con outras entidades interesadas na innovación social sostible co uso da intelixencia artificial, para involucralos no desenvolvemento do proxecto.

2. Charlas técnicas con mozos e mozas emprendedores
Explicarase o funcionamento das ferramentas coas que conta UATAE para a elaboración de plans de empresa e impulsar a actividade emprendedora.

3. Test do sentido emprendedor
Realizarase un test ás e os participantes para identificar o seu potencial e motivación para emprender proxectos de innovación social sostible co uso da intelixencia artificial.

4. Talleres de emprendemento
Asistencia a talleres prácticos para o desenvolvemento de habilidades emprendedoras, enfocados no uso da intelixencia artificial en proxectos de innovación social sostible.

O paso cero do emprendedor: Retos e oportunidades.
Intelixencia artificial para emprendedores Ferramentas e uso responsable.
Innovación Social para o Emprendemento Sostible con IA.
Xeración de Ideas Innovadoras para o Emprendemento Sostible con IA.
Deseño de Modelos de Negocio Sostibles con IA.
Prototipado e Validación de Conceptos para Emprendementos Sostibles con IA.
Estratexias de Marketing Dixital para o Emprendemento Sostible con IA.
Finanzas Sostibles para Emprendedores con IA.
Xestión de Proxectos e Planificación Estratéxica para Emprendementos Sostibles con IA.
Desenvolvemento de Habilidades de Liderazgo para o Emprendemento Sostible con IA.

5. Desenvolvemento de plataforma e comunidade en liña
Crearase unha plataforma de formación en liña a través de moodle que sirva como centro de recursos, contido e comunidade para os e as mozas emprendedoras interesadas en proxectos de innovación social sostible co uso da intelixencia artificial

6. Asesoramento para o emprendemento
Cada usuario/a terá acceso a un experto en proxectos de innovación social sostible e o uso da intelixencia artificial, quen os asesorará no desenvolvemento das súas ideas e a implementación dos seus proxectos.

7. Casos de éxito
Asistencia a charlas de testemuños de autónomos sobre a súa experiencia persoal de emprendemento.

8. Concurso proxecto empresarial
Os proxectos que se desenvolvan no programa poderán inscribirse nun concurso de plans de Empresa.

https://uatae.org/generacion-sostenia-emprendimientos-sostenibles/#actividades