Contámosche sobre as actividades do Youth Partnership do Consello de Europa e a Comisión Europea

03 Out 2023

Co obxectivo de fomentar as actividades orientadas á mocidade, o EU-COE Youth Partnership está a desenvolver multitude de actividades para fomentar a participación, a inclusión social, o recoñecemento e a calidade do traballo da mocidade. Para iso, estase a traballar amplamente en recompilar, producir e traducir coñecementos que permitan implementar políticas de mocidade desde novos enfoques. Este participado ou colaboración ten tres eixos centrais.

En primeiro lugar, fortalecer a investigación no ámbito da mocidade, o cal se tornou un dos obxectivos principais ao potenciar o desenvolvemento de diferentes coñecementos temáticos por países e rexións, así como por reforzar a vontade de comprender os retos e as tendencias que atravesa a mocidade na actualidade.

En segundo lugar, preténdese potenciar a información que existe sobre a política de mocidade, mediante unha maior difusión do traballo que leva a cabo e un maior desenvolvemento da implicación dos diferentes actores que interveñen neste campo. As autoridades públicas desempeñan un papel moi importante na elaboración de estratexias e políticas que proporcionen á mocidade oportunidades e experiencias, que apoien a súa integración exitosa na sociedade e que lles permitan converterse en membros activos e responsables das súas sociedades, así como en axentes de cambio.

Por último, conclúese a exploración do triángulo de gobernanza do sector da mocidade coa presentación dos fundamentos da animación xuvenil que pode consultarse neste documento. Se a animación xuvenil vai ter un impacto maior e máis duradeiro na vida da mocidade de toda Europa, necesita ser amplamente recoñecida, dotada de recursos e implementada de forma continua.

Esta publicación analiza algunhas das características esenciais do traballo no ámbito da mocidade que fan falta para que isto suceda, e faino ofrecendo unha descrición xeral das principais características da animación xuvenil en Europa e ofrecendo consellos sobre normas, recursos, redes e programas europeos que contribúen a lograr unha mellor contorna e experiencia do traballo no ámbito da mocidade.

Máis información sobre os documentos
https://www.injuve.es/