25º Certame Nacional de Novos Cantautores/as de Elxe

19 Set 2023

A Concellería de Mocidade do Excmo. Concello de Elxe, a fin de fomentar a actividade musical e recoñecer publicamente os méritos artísticos dos mozos e mozas, convoca o 25º Certame Nacional de novos cantautores/as de Elxe.
O Certame Nacional de Novos Cantautores/as celébrase habitualmente en decembro no Gran Teatre d’Elx, en forma de concerto no que mozos solistas de todo o territorio nacional interpretan as súas propias cancións ante o xurado e o público do evento.

Participarase con dúas cancións orixinais, en calquera estilo musical e lingua oficial do Estado, en arquivo de audio .mp3 ou similar. A gravación destas cancións deberá reflectir fielmente como serán interpretadas en directo durante a final do concurso. Non se admitirán cancións presentadas en anteriores edicións do certame.

As persoas interesadas poderán presentar a solicitude mediante certificado dixital na Sede electrónica do Concello (https://sede.elche.es), ou en calquera das formas recollidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común da Administracións Públicas.

Requisitos
Poderá participar no certame calquera mozo de nacionalidade española ou con residencia legal en España e que teña entre 14 e 30 anos cumpridos na data de fin de prazo de presentación de solicitudes. Esta condición tamén se aplicará aos acompañantes musicais, se os houbese.
Non poderán participar quen teña contrato discográfico vixente ou gañasen o PRIMEIRO PREMIO ou o PREMIO Á MELLOR CANCIÓN en edicións anteriores do certame.

Dotación
Establécense os seguintes premios en metálico por un importe total de 3.600,00 €
a. Primeiro premio 1.500,00 €
b. Segundo premio 700,00 €
c. Premio especial do público “Ángel Alfosea” 600,00 €
d. Mellor canción en valenciano 600,00 €
e. Mención ao mellor acompañamento musical 200,00 €
Tamén se concederán os seguintes premios en material musical, por un valor total equivalente a 600,00 €:
a. Primeiro premio Material musical por valor de 200,00 €
b. Segundo premio Material musical por valor de 100,00 €
c. Premio especial do público “Ángel Alfosea” Material musical por valor de 100,00 €
d. Mellor canción en valenciano Material musical por valor de 100,00 €
e. Mención ao mellor acompañamento musical Material musical por valor de 100,00 €

O prazo de inscrición estará aberto ata o 20 de outubro de 2023.

Máis información
https://www.elche.es/juventud/cultura-y-creacion-joven/premios/ 
juventud@elche.es