Prácticas no Defensor do Pobo Europeo

16 Mar 2023
Solicite agora un período de prácticas no Defensor do Pobo Europeo!
 
Convocatoria de solicitudes de prácticas a partir de setembro de 2023.
 
A misión do Defensor do Pobo Europeo é apoiar a cidadanía europea baseándose nos principios reitores de independencia, integridade, equidade, responsabilidade, transparencia, diálogo e servizo.
A institución cumpre coa súa misión de tratar as queixas por mala administración por parte das institucións da UE, realizar investigacións de propia iniciativa sobre cuestións sistémicas e promover boas prácticas administrativas na administración da UE.
Agora podes participar nel durante un ano!
O Valedor do Pobo ofrece prácticas de xestión de casos, medios de comunicación e comunicación e, por primeira vez, unha específicamente dirixida a persoas con diversidade funcional, cunha duración dun ano, aberta ás persoas candidatas que:
- son cidadáns da UE
-non ter beneficiado de prácticas ou contratos de traballo previos remunerados nunha institución, organismo ou axencia europea
- Posuír un bo coñecemento de inglés
-e un título ou diplomatura de polo menos 3 anos nas áreas relacionadas co posto
 
Prazos:
— 24 de marzo de 2023, 13:00 GMT+1 (Prácticas en xestión de casos, medios e comunicación)
— 3 de abril de 2023, 15:00 GMT+ 4 (prácticas para persoas con diversidade funcional).
 
Máis información:
https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers