Xeración 2024 da Fundación Montemadrid

16 Mar 2023
Xeración 2024 da Fundación Montemadrid
 
Prazo: Ata o 17 de abril de 2023 ata as 12.00 h.
 
Poderán participar todos os artistas, maiores de idade, españois e estranxeiros residentes en España, que á data de peche da convocatoria non superen os 35 anos.
Os artistas que obtivesen premio nas convocatorias anteriores non poderán presentarse a esta convocatoria.
No caso de que á candidatura preséntese un colectivo de persoas, todas deberán cumprir os requisitos establecidos nas bases e terán que nomear un representante que manterá a relación coa organización e ocuparase de indicar a forma de repartición do premio entre eles
Cada participante presentará un traballo inédito, que pode estar ou non terminado, de calquera manifestación artística, plástica ou visual. O prazo para a total finalización do traballo será decembro de 2023. Se o proxecto presentado xa está finalizado, non debe ser anterior ao ano 2022 e non pode mostrarse previamente, nin facelo ata a inauguración da exposición
Os participantes inscribiranse a través da web www.lacasaencendida.es
 
Seleccionaranse ata 8 proxectos artísticos
Os artistas cuxos traballos sexan seleccionados obterán unha dotación de 10.000 € cada un.
No caso de que os traballos seleccionados sexan expostos, será por conta da institución os gastos de montaxe da exposición, non dos gastos extras derivados da produción de obra ou enmarcado. Será responsabilidade do artista a produción completa da proposta presentada.
Os gastos de desprazamento e estancia, en caso de ser necesario, correrán por parte do artista.
 
 
CONTACTO: Rolda de Valencia, 2 (28012 - Madrid)
Tel.: 91 506 21 80