VIII Concurso de Deseño de Estampados para Téxtiles de Fogar

07 Feb 2023

A Universitat Politècnica de València convoca o VIII Concurso de Deseño de Estampados para Téxtiles de Fogar

O obxecto do Concurso de Deseño de Estampados para Téxtiles de Fogar, é premiar aos mellores deseños e desenvolvementos dun tecido creativo para a súa aplicación nun produto téxtil para o fogar.

O traballo presentado debe incluír, ademais do deseño estético do tecido, mostra de tecido ou prototipo do tecido constituínte do produto, simulación do tecido en forma de produto téxtil no seu ambiente de destino.

Os participantes deberán presentar unha colección para o sector Téxtil-fogar. Os traballos deberán estar compostos por:

- Mostra do tecido ou prototipo do deseño principal e dous coordinados.
- Deseño de tecido principal e dous coordinados.
- De forma opcional, pódese presentar a simulación do produto no seu ambiente de destino, foto 3D do deseño aplicado a un produto téxtil.
- Os traballos plasmaranse sobre soporte ríxido (PVC espumado de 6mm de grosor, cartón-pluma ou similar) tamaño DIN-A 0 (841mm x 1189mm). No soporte incluirase impreso os deseños do tecido principal e os seus coordinados, ficha técnica e foto 3D, os tecidos desenvolvidos pegaranse sobre o soporte.

Data de entrega dos traballos: ata o 12 de maio de 2023.

Requisitos:
Estudantes Universitarios (grao e máster).
Estudantes de Formación Profesional.
Estudantes de Escolas Superiores de Deseño e/o Artísticas.
Estudantes de Bacharelato Artístico.
Para poder presentarse ao concurso deberán acreditar que están matriculados durante o curso 2022-2023. Pódense presentar en modalidade individual ou en equipo, cun máximo de dous integrantes.

Premios:
1º premio de 1.000 euros.
2º premio de 500 euros.
3º premio de 250 euros.

https://catedraaitex.webs.upv.es/