Bolsas de estudos no estranxeiro Fundación Ramón Areces

26 Xan 2023

A Fundación Ramón Areces convoca Bolsas para a realización de estudos de posgrao en universidades e centros de investigación no estranxeiro, durante o curso 2023/2024.

A convocatoria está orientada cara ás temáticas seguintes:

Análise económica
Distribución comercial
Economía aplicada
Economía da empresa
Historia Económica
Dereito da Unión Europea

Requisitos
Nacionalidade española.
Posesión dun título de licenciatura, grao ou máster universitario que dea acceso aos estudos solicitados.
Estudantes que durante o curso académico 2022/2023, se atopen cursando o último ano dalgunha das titulacións mencionadas nunha universidade española ou dun país do Espazo Europeo de Educación Superior.
Acreditar a admisión no programa de estudos proposto ou no centro onde levará a cabo a investigación para a que se solicita a Bolsa.
Coñecemento excelente do idioma no que se desenvolvan os estudos ou investigación.
Non ser beneficiarios de ningunha bolsa ou axuda económica para a realización de estudos, crédito, ou calquera outra asignación de similar natureza durante o goce da Bolsa.

Prazo de presentación de solicitudes aberto ata o día 28 de febreiro de 2023

Dotación económica: 1.800 euros mensuais netos.

 

Podes consultar máis información acerca desta convocatoria na seguinte ligazón: www.fundacionareces.es