Cursos gratuítos para demandantes de emprego na Coruña nt:FOR

04 Xan 2023

nt:FOR é un centro de formación especializado en formación para o emprego desde 1996. Dede este centro ofértanse plans de formación dirixidos a persoas ocupadas ou en situación de desemprego, a empresas, persoas emprendedoras e a entidades sen ánimo de lucro.

Actualmente estanse organizando varios cursos gratuítos para persoas en situación de desemprego; unha oportunidade para adquirir os coñecementos e as competencias profesionais que necesitas para entrar con forza no sempre cambiante mercado laboral:

Curso de Sistemas de Xestión da Información

Permite aprender a implementar e administrar sistemas de xestión de información nunha organización, segundo un deseño especificado, situados en plataformas e soportes informáticos heteroxéneos que garantan o seu rexistro, clasificación, distribución e rastrexabilidade.

Prazo de inscrición aberto desde o 01/02/2023 ata o 31/07/2023

Curso de Xestión e control do aprovisionamento

Permite formarte para reparar e controlar o plan de aprovisionamento de materiais/mercadorías de sistemas de produción e distribución na cantidade, calidade, lugar e momento xusto, realizando a programación do aprovisionamento, ou control dos fluxos de produción/distribución e colaborando na optimización e calidade da cadea loxística.

Prazo de inscrición aberto desde o 11/01/2023 ata o 30/05/2023

Requisitos para ambos os dous cursos
Bacharelato.
Certificado de profesionalidade do mesmo nivel, certificado de profesionalidade de nivel 2 dá mesma familia e área.
Técnico ou técnico superior de FP.
Superación de probas de acceso a un ciclo formativo de grao superior ou a universidade para maiores de 25 ou 45.
Competencias clave nivel 3.
Estar rexistrada/o como demandante de emprego non Servizo Público de Emprego de Galicia.

Máis información
Páxina web nt:FOR
Nt: for - Rúa Curros Enríquez nº 43 - baixo, 15002- A Coruña
Tel: 616 996 887
Mail: ntformacion@ntfor.com