Certame de Creación Artística “Artistas Emerxentes”

28 Nov 2022

A Universidade Loyola convoca a V edición do Certame de Creación Artística “Artistas Emerxentes” que naceu co obxectivo de estimular e fomentar a creación contemporánea entre novos artistas nas variantes de fotografía, pintura, escultura.

As obras presentadas deberán ter un marcado acento contemporáneo e explorar a realidade a través de conceptos como as fronteiras, a xustiza social, os límites humanos e calquera problemática que incidan na sociedade actual, incitando a reflexionar sobre os problemas e retos que nos axexan.

Permitirase presentar unha obra por autor, realizada con técnica libre e material e soportes estables e non degradables. En calquera caso, deberán ser obras orixinais que non fosen premiadas noutros concursos.

Os autores enviarán ao correo cultura@uloyola.es, un cartafol zip titulada “Artistas Emerxentes 2023_CATEGORÍA Á QUE SE PRESENTA”. 

O prazo de envío de dossiers de obras esténdese ata o 28 de febreiro de 2023.

Coas obras que o xurado seleccione como finalistas, organizarase a V Exposición Artistas Emerxentes 2023 que terá lugar do 25 de maio ao 30 de xuño de 2023 na Fundación Valentín de Madariaga de Sevilla, entidade que colabora co Servizo de Actividades Culturais de Loyola na organización deste certame.

Poderán participar artistas e creadores visuais menores de 35 anos que residan no territorio nacional.

Premios
Gran Premio Reitor da Universidade Loyola Andalucía a mellor obra de todas as presentadas, independentemente da categoría. Dotado con 1200 euros.
Premio de Pintura. Dotado con 600 euros.
Premio de Escultura. Dotado con 600 euros.
Premio de Artes Visuais. Dotado con 600 euros.

https://www.uloyola.es/en/actividades/servicio-de-cultura-formacion-complementaria/crea-loyola/v-certamen-artistas-emergentes