Estratexia de Mocidade 2030

23 Mai 2022

O Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 presenta a Estratexia de Mocidade 2030, aprobada o 17 de maio no Consello de Ministros.

A nova Estratexia de Mocidade 2030 “Bases para un novo contrato social coa mocidade” nace dun proceso de reflexión sobre que país e que sociedade queremos ter de aquí ao final da década, e sobre como podemos construír un presente e un futuro máis igualitarios, sostibles e con xustiza social tanto para a mocidade como para a sociedade e o medio ambiente en xeral.

As medidas debulladas na Estratexia de Mocidade 2022-2030 e nos seus futuros Plans de Acción conforman a base dun novo pacto social renovado para e cos mozos e mozas.

Esta Estratexia articúlase en base a dez eixos de carácter específico e dous eixos transversais:

1. Educación e formación inclusivas, equitativas e de calidade, e aprendizaxe durante toda a vida.
2. Autonomía, emprego digno e emprendemento novo.
3. Emancipación, vivenda, natalidade e proxecto vital.
4. Saúde integral e calidade de vida.
5. Colectivos novos e adolescentes en grave risco de exclusión social ou suxeitos a dobre discriminación. Economía dos coidados e políticas de inclusión.
6. Mocidade e transformación global: participación e voluntariado.
7. Mobilidade Xuvenil: Emigración e Retorno.
8. Mocidade e mundo rural.
9. Xestión do coñecemento sobre a realidade xuvenil e os servizos á mocidade.
10. Gobernanza nova e Cooperación institucional.
11. Mulleres novas e igualdade.
12. Mocidade, medio ambiente e sustentabilidade.

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2022/05/estrategia_de_juventud_2030_resumen_ejecutivo.pdf