ABAU: ponderacións e notas de corte

28 Abr 2022

A Comisión Interuniversitaria de Galicia, CIUG,  publica os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato, ABAU, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2022/23.

https://ciug.gal/PDF/ponderacions-2022-23.pdf 

Aquí podes consultar as notas de corte de 2021: https://ciug.gal/PDF/Acceso2021/notas_corte.pdf