Proxecto "ConóceMe"

28 Mar 2022

A Sociedade Española de Farmacia Clínica Familiar e Comunitaria (SEFAC) convoca o proxecto de investigación "ConóceMe", Comprende o medicamento e descobre ao farmacéutico, dirixido a centros educativos para alumnado de 4º e 3º da ESO e 1ª de bacharelato.

O obxectivo deste proxecto é contribuír a mellorar a educación dos adolescentes no uso correcto dos medicamentos, adquirindo coñecementos e actitudes básicas para ese fin. A poboación á que se dirixe o proxecto "ConóceMe" son estudantes de 3º, 4º da ESO e 1º de bacharelato.

O proxecto desenvolverase a través dos centros educativos e consta de dúas sesións formativas apoiadas nunha serie de exercicios prácticos que o alumno contestará vía en liña, polo que é preciso que poidan conectarse durante cinco minutos xa sexa vía tablet, portátil, móbil… As intervencións realizaranse na mesma aula onde reciben clases normalmente os alumnos, desexando que sexa en grupos pequenos de máximo 20-25 alumnos.

Pedirase ao alumnado que leven o día da primeira sesión formativa un envase baleiro co prospecto dun medicamento, que teñan en casa co que fose tratado nalgunha ocasión, preferentemente un de uso común. Durante a intervención educativa utilizaranse estes envases xunto con outros levados polos farmacéuticos/as como parte práctica da aprendizaxe.

Máis información no correo ijurjo@sefac.org e en https://www.sefac.org/conoceme