Cursos gratuítos para persoas traballadoras e autónomos/as de Galicia

15 Mar 2022

Mellora como profesional, aprende a integrar novos coñecementos e técnicas para completar a túa formación! Se vives en Galicia xa podes apuntarte aos cursos gratuítos cuxo principal obxectivo é satisfacer as aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal das persoas traballadoras, capacitándoas para o desempeño do seu labor profesional e para o acceso ou mellora no emprego.

Esta formación está 100% subvencionada pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Traballo e Economía Social

Inscrición