ABAU 2022

26 Xan 2022

A Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) aprobou xa as datas para os exames de selectividade de 2022, que se desenvolverán en xuño. As datas escollidas son os días 7, 8 e 9, de martes a xoves; a tarde este último día se reserva para posibles incidencias.

Os resultados destas probas de acceso á universidade daranse a coñecer entre os días 14 e 15 de xuño, e a entrega efectiva dos exames efectuarase entre o 15 e o 16.

Para aqueles alumnos que teñan que ir á recuperación, a CIUG reservou xa datas no mes de xullo para esas probas. Serán entre o 12 e o 14, tamén de martes a xoves.

abaudatas22https://www.ciug.gal/gal/home