Certificados de Profesionalidade e Cursos en Informática e Comercio

28 Dec 2021

O Grupo Método ofrece varios cursos AFDs (Accións Formativas para Desempregados) subvencionados pola Consellería de Emprego e Igualdade e o SEPE (Servizo Público de Empleo Estatal).

- Certificado de Profesionalidade Nivel 3. IFCT0410 Administración e deseño de redes departamentais. Modalidade presencial en Vigo.

- Certificado de Profesionalidade Nivel 2. IFCT0210 Operación de sistemas informáticos. Modalidade presencialen Vigo.

- Certificado de profesionalidade de NIVEL 3. IFCD0211 Sistemas de xestión da información. Modalidade presencial en A Coruña.

- Certificado de profesionalidade de NIVEL 2. IFCD0110 Confección e publicación de páxinas web Curso en modalidade presencialen A Coruña.

- Curso de Loxística integral (COML03). Nivel 3. Modalidade presencial en Vigo.

- Curso COML03 Loxística integral. Nivel 3. Modalidade presencial en Teo (Os Tilos).

- Curso IFCD44. Nivel 3. Desenvolvemento de software con metodoloxías áxiles Scrum Modalidade presencial en Teo (Os Tilos).

- Curso IFCT38. Nivel 3. Community manager. Ferramentas, analítica e informes Modalidade presencial en Teo (Os Tilos).

Requisitos para acceder aos Certificados Profesionais e Cursos de NIVEL 2:

. Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.
. Certificado de profesionalidade de nivel 2.
. Certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional.
. Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou ben superar as correspondentes probas de acceso  reguladas polas administracións educativas.
. Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.
. Ter as competencias clave necesarias, de acordo co recolleito no anexo IV do real decreto 34/2008, para cursar con aproveitamento a formación correspondente ao certificado de profesionalidade.


Requisitos para acceder aos Certificados Profesionais e Cursos de NIVEL 3:

. Título de Bacharelato
. Certificado de profesionalidade de nivel 3.
. Certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e área profesional.
. Cumprir o requisito académico de acceso ós ciclos formativos de grado superior ou ben ter superado as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas.
. Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.
. Ter as competencias chave necesarias, de acordo co recollido no anexo IV do real decreto 34/2008, para cursar con aproveitamento a formación correspondente ó certificado de profesionalidade.

Máis información en Método Formación 

Teléfonos: 986 113 808 / 900 812 902
Wasap 604 088 706