Bases 1 praza auxiliar administrativo/a (discapacidade psiquica) no Concello de Vigo

03 Dec 2021

A convocatoria desta praza será publicada no BOE. Información das bases: ww.boppo.depo.gal do 1 de decembro
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/12/01/2021060770