Enquisa de Información á Mocidade Eurodesk 2021

26 Nov 2021

Eurodesk é unha fonte de información europea para as persoas mozas sobre voluntariado, formación, estudos e oportunidades laborais no estranxeiro e está a organizar unha enquisa sobre a información á mocidade europea.

A enquisa diríxese aos mozos de entre 13 e 35 anos, tanto se viviron ou non unha experiencia de mobilidade. Esta enquisa adoita empregar termos como 'experiencia de mobilidade', ou 'vivir no estranxeiro', ou 'irse ao estranxeiro'. Todos estes termos describen calquera estudo, aprendizaxe non formal, aprendizaxe informal, cursos de formación, seminarios, intercambios xuvenís, prácticas, voluntariado ou experiencia laboral nun país estranxeiro. As túas respostas permitirán que Eurodesk, así como outras institucións europeas e nacionais, melloren os seus servizos.

Só tardarás 10 minutos en facer a enquisa e poderás participar no sorteo dun premio fantástico!

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDsurvey2021