Consello Sectorial dos Nenos e Nenas no concello de Ames

05 Nov 2021

O Concello de Ames regula o Consello sectorial de nenos e nenas de 6 a 12 anos.

O Concello de Ames "considera necesario a constitución de iniciativas de participación infantil que permitan unha visibilización da infancia e os seus dereitos, crendo firmemente nas potencialidades de nenos e nenas, compartindo os seus espazos, realidades e necesidades, adecuando os recursos, instrumentos, criterios, obxectivos e plans de traballo ás inmensas potencialidades do devandito colectivo.
O Consello Sectorial dos Nenos e Nenas do Concello de Ames é o marco idóneo de participación social que este colectivo merece e necesita, fomentándose desta forma unha relación máis positiva coa comunidade e o mundo adulto, adoptando un papel comprometido en todos os ámbitos nos que se desenvolve a súa vida."

Regulamento do Consello Sectorial dos Nenos e Nenas en Ames