Correspondentes Xuvenís do IES Barral de Ponteareas

20 Mai 2021

O equipo de Correspondentes Xuvenís do IES Barral de Ponteareas envíannos dous fanzines que elaboraron para difundir información entre os seus compañeiros/as.

   O día a día do mundo

   Noticias no foco

 

Contan tamén cun blog e unha conta de instagram

https://oscorrespondentesxuvenisdobarral.blogspot.com/ 

https://www.instagram.com/informandobarral/