Mocidade en risco. Análise das consecuencias socioeconómicas da Covid-19 sobre a poboación nova en España

21 Out 2020

O Instituto da Mocidade e Consello da Mocidade de España elaborou dous informes sobre as consecuencias socioeconómicas da Covid-19 sobre a poboación nova en España.

O primeiro Informe de urxencia, dedicado ás consecuencias inmediatas do confinamento na mocidade española, destacaba un aumento do paro xuvenil e constataba que, se en marzo de 2020 figuraban como demandantes de emprego 862.801 persoas mozas en España, un mes máis tarde a cifra aumentou ata as 1.350.736 persoas: unha diferenza achacable á necesidade de inscribirse como demandante para acollerse á protección dos  ERTE. O informe tamén advertía que un 41% dos mozos acollidos a estes ERTE enfrontaban un risco específico e grave de engrosar as filas do paro unha vez finalizada esta figura, a causa do carácter dual do sistema contractual laboral español.

O obxectivo do segundo Informe de urxencia é comezar a calibrar os efectos da crise económica derivada do coronavirus sobre as expectativas e a incorporación laboral da poboación nova. Esta reincorporación produciuse tras 98 días de estado de alarma, nos que gran parte da poboación estivo confinada, moitos establecementos pecharon, noutros sectores foi posible  teletrabajar e outros puideron reabrir as súas portas de maneira gradual.

Mocidade en risco. Informe 1

Mocidade en risco. Informe 2