Mocidade Voluntaria Interreg (IVY)

15 Out 2020

Como funciona?
Hai dúas formas de unirse a Interreg Volunteer Youth: xa sexa como socio do proxecto Interreg ou como reporteiro de Interreg
 
Cada experiencia ten unha duración mínima de 2 a 6 meses. Os voluntarios poden despregarse en calquera dos 28 Estados membros da UE. Isto significa que tamén poderían despregarse nunha das rexións ultraperiféricas da UE en todo o mundo.

Socio/a do proxecto Interreg
Os mozos/as de entre 18 e 30 anos poden postularse para converterse en socio do proxecto Interreg. O voluntariado consiste en retribuír á sociedade poñendo as súas habilidades en beneficio, neste caso, das actividades do proxecto Interreg.  

Reporteiro/a de Interreg
As persoas mozas entre 18 e 30 anos poden postularse para converterse en Reporteiro de Interreg, aínda que se dá prioridade aos candidatos con paixón ou experiencia en comunicación.

En ambos os casos, os solicitantes elexibles deben rexistrarse primeiro no Portal da Mocidade do Corpo Europeo de Solidariedade  aquí  e enviar a IVY o seu número de referencia. Se o seu perfil axústase ás necesidades dos programas e proxectos participantes de Interreg, será contactado.

Localizacións
Todas as ofertas de localización dispoñibles móstranse aquí:  https://www.interregyouth.com/placement-offers   
(ás veces a data de inicio das ofertas pasou, pero se a oferta de localización aínda se mostra, significa que segue sendo válida)
Se estás interesado nunha ou máis ofertas de voluntariado específicas e cres que o teu perfil coincide coas ofertas, tamén podes enviar un correo electrónico a ivy@aebr.eu expresando o seu interese (lembre enviar tamén o seu Número de referencia do Corpo de Solidariedade!).

​Proceso de selección
A organización coordinadora (ARFE) preseleccionará algúns perfís adecuados para a oferta específica, tendo en cuenta as necesidades específicas da organización de acollida.
A organización de acollida elixirá os candidatos seleccionados mediante a realización de entrevistas con todos ou algúns dos candidatos preseleccionados.

Financiamiento
Os voluntarios reciben unha asignación diaria dun mínimo de 19 € a un máximo de 26 € por día durante toda a duración da súa colocación (non só por día laboral, senón tamén as fins de semana e  feriados). Esta asignación diaria cambia segundo o país de acollida onde se despregará o voluntario e está destinada a cubrir a alimentación, o aloxamento, o transporte local, etc., así como a proporcionar algo de diñeiro de peto ao voluntario. Por tanto, a ARFE non paga directamente ningún gasto específico, como o aluguer do aloxamento, xa que o apoio económico que se lle dá ao voluntario/a xa está destinado a axudar a cubrir este tipo de custos.
Ademais, a  ARFE cobre os gastos de viaxe dos voluntarios en función dos quilómetros de distancia que percorren desde o seu domicilio ata a dirección da organización de acollida. Teña en conta que isto NON é un reembolso, senón unha suma global, é dicir, unha cantidade fixa de diñeiro transferida ao voluntario só unha vez e calculada sobre a distancia en quilómetros realizados debido á mobilidade IVY.

 
Máis información:  https://www.interregyouth.com/faqs  ou no correo ivy@aebr.eu