Noites seguras para todas

15 Out 2020

A Asociación xuvenil "Federación Mujeres Jóvenes" presentou o estudo Noites seguras para todas.

A realización do estudo consistiu nunha recollida de información a través de grupos de conversación con mozas de cinco comunidades autónomas (Madrid, Valencia, País Vasco, Navarra, Canarias) durante o ano 2019.

As mulleres novas sofren unha usurpación do seu tempo de lecer

Unha das principais conclusións de “Noites seguras” é que as mulleres novas sofren unha usurpación do seu tempo de lecer por parte daqueles homes que as interpelan sexualmente de maneira constante. As distintas formas de violencia sexual que as mulleres poden sufrir ao longo de toda unha noite van desde as miradas continuas e molestas ata a agresión sexual con uso de forza, pasando polos comentarios, achegamento físico sen consentimento, tocamentos non desexados ou acorralamientos, entre outros. As mulleres novas perciben o lecer nocturno como un escenario onde as violencias sexuais danse con maior permisividade, sendo o propio contexto, os códigos de comportamento, e o consumo de alcol e outras drogas, o que as lexitima e xustifica.

A investigación tamén recolle a experiencia de mulleres  afrodescendientes e latinoamericanas, as cales advirten sufrir unha violencia sexual específica, derivada non só do machismo senón tamén do racismo, que as coloca nunha situación de maior vulnerabilidade.

Ademais de analizar o comportamento xuvenil nos lugares de festa, “Noites seguras” tamén traballou os Roteiros de volta a casa, un dos escenarios onde conclúe o lecer nocturno e onde o medo a unha agresión sexual faise máis presente.

“Noites seguras para todas” se compón dun pormenorizado informe da investigación e un “Manual de sensibilización” para mozas, que  compila as conclusións do estudo e inclúe a campaña #NochesSegurasParaTodas.  Esta campaña, ilustrada por Marta Pedra e distribuída en redes sociais, está composta por dez viñetas inspiradas nas opinións, emocións e experiencias das mulleres novas que participaron no estudo.

Aquí podes ver as publicacións de «Noites seguras para todas»:

Investigación «Noites seguras para todas»

Manual de sensibilización para novas «Noites seguras para todas»