Estadías de ocio para a mocidade

05 Out 2020


A Axencia Turismo de Galicia convoca o programa de turismo interior Elixe Galicia de estadías de ocio para a mocidade, familias e maiores.

O programa Elixe Galicia, contará con catro modalidades de viaxes:

1. Vacacións en zonas costeiras. Prezo a pagar polo usuario/a: 180 €
2. Historia e Cultura. Prezo a pagar polo usuario/a: 129 €
3. Natureza e montaña. Prezo a pagar polo usuario/a: 129 €
4. Estadías en Balnearios. Prezo a pagar polo usuario/a: 222 €

Requisitos das persoas beneficiarias:
a) Estar empadroado/a en algún dos municipios da Comunidade Autónoma de Galicia con unha antigüidade mínima de dos anos anteriores.
b) Solicitar praza para destinos distintos a súa provincia de residencia, salvo que non exista oferta nesa provincia.
c) Poder valerse por si mesmos para realizar as actividades básicas da vida diaria, coa excepción das persoas con discapacidade nas condicións especificadas para cada colectivo.
d) Efectuar o pago do prezo estipulado.

Mozos/as menores de 30 anos:
As solicitudes para este colectivo poderán ser individuais ou colectivas.
Existen prazas reservadas a persoas con discapacidade, con máis do 33 % que poderán ir acompañados/as doutro mozo/a menor de 30 anos.

Prazo de solicitude e reserva de praza:
Solicitude do 1 ao 31 de outubro de 2020
Reserva do 1 ao 15 de febreiro de 2021

Datas: Do 10 de marzo ao 15 de novembro de 2021, con excepción do período comprendido entre o 21 de xuño e o 10 de setembro e en períodos de Semana Santa, pontes e festivos.

Máis información en www.turismo.gal