Bolsas Santander #InvierteEnTi

25 Set 2020

As Bolsas Santander #InvierteEnTi ofrecen formación especializada en competencias dixitais, habilidades de liderado ou idiomas, entre outras materias crave no mercado laboral actual. Desenvolveranse cinco programas globais de bolsas, 100%  online, para máis de 1.500 estudantes e mozos/as profesionais co obxectivo de achegar solucións e ferramentas que lles axuden a mellorar a súa empregabilidade.

As 1.500 Bolsas Santander que forman parte desta iniciativa lanzaranse a través de cinco programas globais:

Bolsas Santander Women Emerging Leaders - LSE: 125 bolsas para mulleres con entre 5 e 12 anos de experiencia laboral. Este programa persegue potenciar as capacidades e habilidades de liderado e negociación deste colectivo de mulleres no momento profesional actual no que se atopan.

Bolsas Santander English for Professional Development – Upenn: 500 bolsas para que estudantes de fala non inglesa, con ata 10 anos de experiencia laboral, incrementen as súas habilidades lingüísticas e coñecementos ao redor do seu desenvolvemento profesional. Incrementarán coñecementos sobre os procesos de procura de emprego, entrevistas de traballo e daralles a posibilidade de analizar a súa traxectoria profesional.

Bolsas Santander Dixital &  Innovation for MIT Professional Education: 400 bolsas para universitarios e mozos/as profesionais que busquen mellorar as súas competencias dixitais con seis programas de formación en habilidades tecnolóxicas en blockchain, machine  learning…

Bolsas Santander Skills for Professional Development – ESADE: 400 bolsas dirixidas a estudantes de grao, master ou novos titulados con pouca experiencia profesional, para que adquiran ou melloren as súas competencias de liderado, desenvolvemento de procesos, xestión de equipos, métodos de traballo, etcétera.

Bolsas Santander Tech Revolution in Finance - IE  University: 100 bolsas para estudantes nos dous últimos anos de grao e graduados universitarios en Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas (STEM) co obxectivo de ofrecerlles ferramentas básicas para que coñezan o gran potencial profesional que lles ofrece o mundo das finanzas.

As convocatorias publicaranse en www.becas-santander.com ao longo dos meses de setembro e outubro, e a última pechará a súa inscrición en xaneiro de 2021.

https://www.becas-santander.com/es