Bolsas Adecco para alumnado con discapacidade

24 Set 2020

A Fundación Adecco convoca a III Edición de Bolsas de FP, Grao e Máster, así como Bolsas para o desenvolvemento de Competencias Dixitais e de Inglés co obxectivo de favorecer a Educación Superior de calidade, así como o desenvolvemento da competencia lingüística de inglés e competencias dixitais.

Bolsa Grao, Máster e FP: Estudantes que ao 31 de decembro 2020 teña entre 16 e 30 anos con matrícula en vigor no curso 2020-2021, que conte cun certificado de discapacidade igual ou superior ao 33% emitido por unha Comunidade Autónoma española, que teña nacionalidade española ou estranxeiro con permiso de traballo en España e que reúna os requisitos esixidos nas modalidades de Bolsa que a continuación se detallan.

Bolsa de Grao: Alumnos/ as de Grao matriculados ou prerexistrados nalgunha Universidade española no curso 2020-2021.

Bolsa de Máster: Alumnos/ as de Máster matriculados ou prerexistrados nun Máster oficial nalgunha Universidade española ou entidade recoñecida no curso 2020-2021.

Bolsa de FP: Alumnos/ as de Formación Profesional (Grao Medio e Superior) matriculados ou prerexistrados nalgún centro de formación regrada no curso 2020-2021.

O prazo para as bolsas de Grao, Máster e FP estará aberto ata o 15 de outubro de 2020

Bolsa Competencias Dixitais e Inglés: calquera persoa maior de 16 anos que conte cun certificado de discapacidade igual ou superior ao 33% emitido por unha Comunidade Autónoma española, que teña nacionalidade española ou estranxeiro con permiso de traballo en España.

O prazo para as bolsas de Competencias Dixitais e Inglés estará aberto ata o 30 de novembro de 2020

https://fundacionadecco.org/becas-discapacidad/#bases