Persoas colaboradoras-bolseiras nas Residencias de Xuventude

31 Xul 2020

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca prazas para persoas colaboradoras-bolseiras nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para o curso académico 2020/2021.

Prazas:
Lugo.  Centro Residencial Xuvenil LUG: 4 prazas.
Ourense.  Florentino L. Cuevillas: 5 prazas.
Vigo.  Altamar: 6 prazas.

Requisitos:
- Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.
- Ter unha idade mínima de 18 anos e menos de 30 na data do 31 de decembro de 2020.
- Estar cursando estudos universitarios nunha facultade ou escola universitaria, estudos superiores en ensinanzas artísticas ou ciclo formativo de grao superior, que admitan polo seu contido e saídas profesionais, a formación e a práctica a través de calquera das tarefas que se poden desenvolver nunha residencia xuvenil.
- Ter unha renda media familiar que non supere o 150 % do IPREM* do ano en curso. Para 2020 fixouse en 537,84 € mensuais.
- Non ter perdido con anterioridade a condición de colaborador/a por causa imputable á persoa solicitante.
- Non padecer defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento normal da actividade no centro.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 31 de agosto de 2020
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS303C

Máis información no DOG do 31 de xullo de 2020

Residencias:
Lugo:
http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-lug-ii/ 
Ourense:
http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-florentino-lopez-cuevillas/ 
Vigo:
http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-altamar/  

* O Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples, IPREM é un índice empregado en España como referencia para a concesión de axudas, bolsas, subvencións ou o subsidio de desemprego.