Subsidio excepcional por fin de contrato temporal

19 Mai 2020

O goberno puxo en marcha un paquete de axudas extraordinarias para facer fronte á crise no emprego que produciu o coronavirus. Unha delas é o subsidio para persoas mozas con contratos temporais que perderon o seu emprego.

Trátase dun subsidio que terá unha duración en principio dun mes, ampliable se o goberno decídeo mediante Real Decreto-lei.

O subsidio excepcional consistirá nunha axuda mensual duns 431 euros, o 80 por cento do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples mensual vixente.

O subsidio de desemprego excepcional será incompatible coa percepción de calquera renda mínima, renda de inclusión, salario social ou axudas análogas concedidas por calquera Administración Pública.

O Servizo Público de Emprego (SEPE), informa que esta axuda pode solicitarse a partir do 5 de maio de 2020 e ata un mes despois da finalización do estado de alarma. Pode solicitarse a través do formulario especial de pre-solicitude de prestación individual que está na web do SEPE (Sede electrónica) ou presentando o formulario nunha oficina de rexistro ou correos. Terán carácter provisional, podendo contactar o SEPE para completar a información.

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-excepcional-fin-contrato-temporal.html