Programa Ceres: formación de persoal formador en información para mulleres rurais

21 Abr 2020

O Programa CERES está dirixido á formación de persoal formador en materia de sociedade da información para mulleres rurais.

O obxectivo fundamental dos talleres enmarcados dentro do Programa CERES é que as persoas participantes nos mesmos teñan os coñecementos teóricos e as habilidades metodolóxicas para capacitar en alfabetización dixital a mulleres rurais de diferentes ámbitos e sectores, desde unha metodoloxía participativa con enfoque de xénero.

Trátase dun taller online, cunha duración de 100 horas, que combina elementos relacionados coa metodoloxía participativa e elementos TIC, abordándoos desde un aspecto eminentemente práctico e cun enfoque de xénero.

O taller estrutúrase en 15 sesións: 2 sesións presenciais (ao comezo e ao final do mesmo), que poderán realizarse en modalidade física ou virtual e 13 sesións on-line.

Prazo: poden solictarse ata o 17 de maio de 2020

Máis información en https://programaceres.es/

Correo electrónico: info.programaceres@tragsa.es