Estratexia europea de igualdade de xénero 2020-2025

08 Abr 2020

A Estratexia de igualdade de xénero da UE cumpre co compromiso da Comisión von der Leyen de lograr unha Unión de Igualdade. A Estratexia presenta obxectivos e accións políticas para lograr un progreso significativo para 2025 cara a unha Europa con igualdade de xénero. O obxectivo é unha Unión onde as mulleres e os homes, as nenas e os nenos, en toda a súa diversidade, sexan libres de seguir o camiño elixido na vida, teñan as mesmas oportunidades para prosperar e poidan participar e liderar igualmente a nosa sociedade europea.

A obxectivos clave son terminar coa violencia de xénero; desafiando os estereotipos de xénero; pechar brechas de xénero no mercado laboral; lograr a participación equitativa en diferentes sectores da economía; abordar as brechas salariais e de pensións de xénero; pechar a brecha de atención de xénero e lograr o equilibrio de xénero na toma de decisións e na política.

Como un dos primeiros resultados da Estratexia, a Comisión propoñerá medidas vinculantes de transparencia salarial para finais de 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN