ABAU 2020. Importante!!

20 Mar 2020

Ante a aparición de bulos e documentos falsos polas redes sociais sobre o desenvolvemento da ABAU, a CiUG informa que a única información veraz oficial da CiUG é a que se publica na súa páxina web.

Soamente quedan suspendidos e interrompidos todos os prazos relativos ás probas de acceso á universidade para persoas maiores de 25 anos e ás probas de acceso á universidade para persoas maiores de 45 anos.

Os prazos da ABAU mantéñense.

https://ciug.gal/gal