Estratexias para traballar con adolescentes con TEA

06 Feb 2020

A Federación Autismo Galicia, dentro do seu programa de formación para o ano 2020 convoca o curso: OBXECTIVOS E ESTRATEXIAS PARA TRABALLAR CON PERSOAS CON TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) SEN DISCAPACIDADE INTELECTUAL DURANTE A ADOLESCENCIA.

DESTINATARIOS: 

O curso está destinado principalmente a profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia, así como a outros profesionais do ámbito social e sanitario interesados nos TEA.


FORMULARIO DE INSCRICIÓN ata o 3 de marzo 2020

DATA DE CELEBRACIÓN: 28 de marzo 2020

MATRÍCULA:
Coste curso: 65€
Profesionais e familias entidades asociadas: 12€

HORARIO:
10.00 a 14.00 horas e de 15.30 a 18.30 horas

LUGAR
Santiago de Compostela. Centro Abanca Praza de Cervantes

NÚMERO DE PRAZAS
100 prazas
* As prazas outorganse por riguroso orden de inscrición. Teñen preferencia os profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia.

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA www.autismogalicia.org - info@autismogalicia.org - Teléfono: 981 589 365