Programa Actívate de Google

23 Xan 2020

Aprende as habilidades máis demandadas na actualidade. Google oferta cursos gratuitos a través do Programa Actívate

Datos e tecnoloxía

Cloud computing.
Desenvolvemento de Apps Móbiles.
Curso de Introdución ao Desenvolvemento Web: HTML e CSS (1/2).
Curso de Introdución ao Desenvolvemento Web: HTML e CSS (2/2).
Familiarízate cos principios básicos da programación.
Aumenta a produtividade no traballo.
Coñece os aspectos básicos da aprendizaxe automática.
Mellora a seguridade on line da túa empresa.


Fundamentos de Márketing Digital.

Comercio electrónico.
Competencias dixitais para profesionais.
Produtividade persoal.
Transformación dixital para o emprego.
Promociona unha empresa on line.
Consigue que a clientela te atope on line
Promociona unha empresa con publicidade on line.
Exporta unha empresa a outros países.
Conecta coa clientela a través dos móbiles.
Promociona unha empresa con contido.
Descubre que necesita a clientela e como se comporta en Internet.
Como mellorar e protexer a túa campaña on ine.
Rede de procura de Google Ads.
Rede de display de Google Ads.
Medición de Google Ads.
Anuncios de Shopping.
Vídeo de Google Ads.

Desenvolvemento profesional

Produtividade persoal.
Gaña confianza a través da autopromoción.
Consigue o teu próximo emprego.
Aumenta a produtividade no traballo.
Introdución ao benestar dixital.
Redes profesionais eficaces.
Comunicación comercial.
Comunicar as túas ideas mediante historias e deseños.
Falar en público.


Información dos cursos: https://learndigital.withgoogle.com/activate