Cursos sobre Abordaxe do TEA no ámbito educativo

26 Dec 2019

PROGRAMA DE FORMACIÓN da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA 2020: Abordaxe do TEA no ámbito educativo

DESTINATARIOS:
Os cursos están dirixidos preferentemente a profesionais do ámbito educativo que traballan con persoas con TEA; Mestres, educadores, orientadores, psicólogos, psicopedagogos, logopedas, coidadores etc. * Non está dirixido a profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia.

INSCRICIÓNs ATA O 20 DE XANEIRO do 2020

DATA DE CELEBRACIÓN:

CURSO 1: COMPRENSIÓN E ESTRATEXIAS DE APOIO AO ALUMNADO NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - 01/02/2020

CURSO 2: HABILIDADES SOCIAIS NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - 07/03/2020

Curso 3: COMPRENSIÓN E INTERVENCIÓN SOBRE AS CONDUTAS PROBLEMÁTICAS NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: O APOIO CONDUTUAL POSITIVO - 25/04/2020

MATRÍCULA:
Cada curso: 65€
Tres cursos: 165€

HORARIO:
10.00 a 14.00 horas e de 15.30 a 19.30 horas

LUGAR
Santiago de Compostela
Centro Abanca. Edificio IESIDE. Rúa Nova 33. Santiago de Compostela

NÚMERO DE PRAZAS
35 prazas
* As prazas outorganse por riguroso orden de inscrición. Teñen preferencia os que se apunten aos tres cursos.

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA www.autismogalicia.org - info@autismogalicia.org - Teléfono: 981 589 365