Conservatorio de Danza na Coruña

22 Mai 2019

A Deputación Provincial da Coruña abre o prazo da matrícula anual do Conservatorio de Danza para o curso escolar 2019/2020 do 17 de xuño ao 2 de xullo de 2019.

https://www.dacoruna.gal/conservatorio-profesional-danza