Correspondentes Xuvenís do IES do Camiño de Palas de Rei

22 Xan 2019

O equipo de Correspondentes Xuvenís do IES do Caminño de Palas de Rei están a realizar unha vez a semana o programa de “Correspondentes xuvenís” en Radio Palas FM.
Os alumnos e alumnas de 1 Bacharelato son os encargados e encargadas de informar todas as semanas das novas máis salientables.
O alumnado da ESO encárganse do taboleiro de novas e da conta de Instagram.

Blog do instituto: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdocaminho/node/303
Conta de Instagram: https://www.instagram.com/iesdocaminho/