Homologación e/ ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias

24 Xul 2018

Homologación e/ ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica no DOG de hoxe a ORDE do 9 de xullo de 2018 reguladora do procedemento de homologación e/ ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias.

Máis información: DOG Núm. 141 Martes, 24 de xullo de 2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180724/AnuncioG0164-110718-0001_gl.pdf