Curso de prevención de riscos laborais nivel básico

23 Mar 2018

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) convocan un curso de prevención de riscos laborais nivel básico

Requisitos:  persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.
O prazo de presentación de solicitudes será do 26 de marzo ao 4 de abril de 2018.
As solicitudes de participación na actividade formativa só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 9.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización.
Modalidade:  teleformación.
Duración:  60 h. Edición.
Datas:  do 24 de abril ao 21 de xuño de 2018.
Proba final presencial:  o día 21 de xuño ás 10.00 horas.
Contido:
1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo.
2. Riscos xerais e a súa prevención.
3. Riscos específicos do sector da actividade da empresa e a súa prevención.
4. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos.
5. Primeiros auxilios.
6. Prevención de riscos laborais desde a perspectiva de xénero.

Máis información en https://egap.xunta.gal