Oferta de emprego público dos corpos docentes de educación

13 Mar 2018

Oferta de emprego público dos corpos docentes de educación da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

Corpo de mestres: 705.
Corpo de profesores técnicos de formación profesional: 160.
Corpo de profesores de ensino secundario: 788.

O prazo para presentar solicitudes abrirase cando se faga a convocatoria do procedemento selectivo.
As solicitudes de participación nos procedementos selectivos presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia:  https://sede.xunta.gal/portada 

Máis información no DOG do 13 de marzo de 2018