Prazas para o Servizo Galego de Saúde

13 Mar 2018

O Servizo Galego de Saúde convoca concurso-oposición para o ingreso nas seguintes categorías:

390 prazas de Celador/a: Certificado de escolaridade ou equivalente
7 prazas de enxeñeiro/a técnico/a: Título universitario oficial de enxeñeiro/a ou enxeñeiro/a técnico/a ou título de grao equivalente
209 prazas de  auxiliar da función administrativa: Graduado/a en educación secundaria obrigatoria, técnico (formación profesional de grao medio) ou equivalente.
9 prazas do grupo técnico da función administrativa: Título universitario oficial de grao, licenciado/a universitario/a, enxeñeiro/a, arquitecto/a ou equivalente.
18 prazas do grupo de xestión da función administrativa: Título universitario oficial de grao, diplomado/a universitario/a, enxeñeiro/a técnico/a, arquitecto/a técnico/a ou equivalente.

Ao formulario electrónico de inscrición accederase a través da páxina web do Servizo Galego de Saúde, www.sergas.es  na epígrafe Fides/expedient-e/Sección de Procesos/OPE.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de abril de 2018.
Máis información no DOG do 13 de marzo de 2018