Profesorado español para países estranxeiros

13 Mar 2018

O Ministerio de Educación convoca prazas de profesores en Seccións bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia para o curso 2018-2019.

Beneficiarios:
Españois en posesión dun título de grao ou licenciatura nalgunha das áreas de filoloxía, tradución e interpretación, humanidades, historia da arte, estudos de Asia oriental, xeografía e historia, matemáticas, física, química, enxeñería química, bioloxía ou mestres. Deben posuír nacionalidade española e estar en posesión do Certificado de Aptitude Pedagóxica ou do título de  Master que habilita para o exercicio da función docente en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional e Bacharelato, fóra das prazas previstas para mestres.

Tarefas:
Impartir lingua e cultura españolas, e outras áreas en español, nas seccións bilingües de español de  Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia.

Dotación:
A dotación de cada axuda será por unha contía máxima de 13.176 euros por curso académico, excepto para os profesores destinados a Rusia, nese caso a contía será de 17.580 euros, e para os profesores destinados a China, nese caso a contía será de 9.600 euros.

Unha axuda de gastos de viaxe de ida e volta de 1.000 euros, salvo no caso de China, que será de 1.200 euros.

Prazo de presentación de solicitudes: Do 15 de marzo ao 5 de abril, ambos inclusive.

Máis información nos anuncios do BOE do 13 de marzo de 2018 e en http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/055065/ficha.html