Interventor en Burela

17 Xul 2017

O Concello de Burela convoca un proceso selectivo para a configuración dunha lista de reserva para a provisión interina do posto de Interventor e/ou Tesoureiro
Titulación:
Licenciado en Dereito, Licenciado en Ciencias Políticas e da Administración, Licenciado en Socioloxía, Licenciado en Administración e Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariais e Financeiras ou o título de Grado correspondente.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de xullo de 2017.
Más información no BOP de Lugo do 13 de xullo de 2017.