Axente de Desenvolvemento Local e Informador Xuvenil no Concello Riós (Ourense)

17 Feb 2017

As dúas prazas dos subgrupos A2 e C2, son convocadas polo sistema de concurso-oposición.

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE do 17 de febreiro.
Máis información http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/17/pdfs/BOE-A-2017-1644.pdf