Novo prazo convocatoria 13 prazas Médico do Instituto Social da Mariña.

17 Feb 2017

O Ministerio de Emprego e Seguridade Social, advertido erro na convocatoria, abre novo prazo de 20 días hábiles , nesta convocatoria de médicos polo sistema de concurso-oposición.
Máis información boe do 16 de febreiro, www.boe.es