En portada (1152)

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca o programa Iniciativa Xove que consiste en axudas económicas para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade de Galicia, que se desenvolvan durante o ano 2023, e nos cales as persoas novas sexan as verdadeiras protagonistas, que participarán activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas.

A finalidade das subvencións é fomentar e consolidar a participación libre e eficaz da mocidade no desenvolvemento político, social, económico e cultural, así como promover a adecuada utilización do lecer, a calidade de vida e o benestar dos mozos e mozas da nosa comunidade autónoma, a través de proxectos integrais e específicos de actuación.

Áreas de atención prioritaria:
a) Iniciativa Xove Emprendedora: proxectos que lle permitan á mocidade poñer en marcha as súas ideas no ámbito do emprendemento e da empregabilidade.
b) Promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas entre a poboación xuvenil, así como sensibilización e loita contra calquera forma de discriminación, en especial contra a violencia de xénero.
c) Posta en valor e promoción do Camiño de Santiago e do fenómeno xacobeo.
d) Fomento de actitudes creativas e innovadoras da mocidade na súa comunidade e na súa contorna.
e) Fomento da inclusión social e laboral e da accesibilidade dos mozos e mozas pertencentes a colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables.
f) Promoción de sectores emerxentes vinculados ao sector TIC.
g) Fomento da participación e do empoderamento das mulleres novas galegas.
h) Promoción de actitudes e hábitos sustentables e de concienciación sobre o cambio climático, así como de posta en valor do patrimonio cultural e natural.
i) Desenvolvemento e dinamización do medio rural.
j) Dinamización da lingua galega entre a mocidade.

Destinatarios/as:
a) Os grupos informais de mozos e mozas que desexen realizar unha iniciativa xuvenil.
b) As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á mocidade e as súas respectivas federacións, sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presenten sexa diferente do que presenten, se é o caso, as asociacións xuvenís ou entidades prestadoras que formen parte da federación.

Requisitos:
- As asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as súas respectivas federacións deberán estar inscritas no censo oficial dependente organicamente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.
- Os grupos informais deberán estar formados por un mínimo de 5 e un máximo de 8 mozas ou mozos con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos. Unha destas persoas asumirá o papel de representante único do grupo e con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como beneficiario, lle corresponden ao grupo. Será obrigatorio que o grupo teña unha denominación que o identifique. As persoas que o compoñan deberán de estar empadroadas nalgún dos municipios pertencentes á Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentación da solicitude.
- Non poderá modificarse a composición do grupo unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes.
- Non se admitirá que a mesma persoa forme parte ou pertenza a outro grupo ou asociación, de ámbito autonómico ou provincial, solicitante destas axudas.

Proxectos:
- O orzamento total do proxecto que presenten as persoas solicitantes non poderá ser superior a 5.000 €.
- Os proxectos deberán levarse a cabo no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
- No caso daqueles proxectos que, para o seu desenvolvemento, indiquen que precisan formación, acreditarase suficientemente que as persoas docentes son competentes para impartir a dita formación.
- Calquera das actividades desenvolvidas serán de carácter gratuíto para as persoas destinatarias do proxecto e non poderán xerarse ingresos por pagamento de cotas, entradas ou outros de similar natureza.
- As actividades que constitúen o obxecto do proxecto deberán realizarse de forma directa pola entidade ou grupo beneficiario e non poderán ser subcontratadas.
- Non serán subvencionables as actividades que consistan na celebración de concertos ou festas, excepto cando estas formen parte dos proxectos e iniciativas xuvenís subvencionables cunha entidade menor no seu conxunto.

Neste enlace podes ver proxectos subvencionados en edicións anteriores: http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove

Consideraranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubidable respondan á natureza do proxecto presentado, resulten estritamente necesarios para levalo a cabo e financien actividades realizadas desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2023.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de marzo de 2023.

Solicitudes: https://sede.xunta.es co procedemento BS306B.
Máis información no DOG do 1 de febreiro de 2023 e en http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove

Día da Xuventude é un programa da Consellería de Política Social e Xuventude que conta cunha ampla programación formativa e de ocio destinada tanto á mocidade como ás familias, dado que tamén favorece a conciliación da vida familiar e laboral. Este programa da Xunta de Galicia, que conta co financiamento do Ministerio de Igualdade en desenvolvemento do Plan Corresponsables, recalará en 30 concellos das catro provincias galegas.

A quinta parada desta programación será en Cee o sábado 4 de febreiro de 16:00 h a 21:00 h na Praza do Mercado. Contará coa actuación de Alex Castro.

 

Os mozos e mozas participantes poderán gozar dun amplo abano de actividades totalmente gratuítas:

Gastronomía saudable: xogos educativos e show cooking con produtos locais e de tempada.

Sensibilización medioambiental: talleres dinámicos sobre a protección do medio, o cambio climático ou a reciclaxe.

Igualdade de xénero: relacións tóxicas vs. relacións de bo trato.

Taller de graffiti: técnicas de aprendizaxe rápida e mural común.

Habilidades para a empregabilidade: dinámicas grupais para a elaboración do currículo ou abordaxe dunha entrevista de traballo.

Información xuvenil: caravana móbil como punto de información de recursos para a mocidade.

Folleto informativo

Día da Xuventude é un programa da Consellería de Política Social e Xuventude que conta cunha ampla programación formativa e de ocio destinada tanto á mocidade como ás familias, dado que tamén favorece a conciliación da vida familiar e laboral. Este programa da Xunta de Galicia, que conta co financiamento do Ministerio de Igualdade en desenvolvemento do Plan Corresponsables, recalará en 30 concellos das catro provincias galegas.

A terceira parada desta programación será en Monterroso o sábado 28 de xaneiro de 16:00 h a 21:00 h na Cúpula Monterroso.

Os mozos e mozas participantes poderán gozar dun amplo abano de actividades totalmente gratuítas:

Gastronomía saudable: xogos educativos e show cooking con produtos locais e de tempada.

Lecer educativo: fútbol burbulla, futbolín humano, slackline e tiro con arco.

Sensibilización medioambiental: talleres dinámicos sobre a protección do medio, o cambio climático ou a reciclaxe.

Igualdade de xénero: relacións tóxicas vs. relacións de bo trato.

Taller de graffiti: técnicas de aprendizaxe rápida e mural común.

Habilidades para a empregabilidade: dinámicas grupais para a elaboración do currículo ou abordaxe dunha entrevista de traballo.

Información xuvenil: caravana móbil como punto de información de recursos para a mocidade.

Folleto informativo

Día da Xuventude é un programa da Consellería de Política Social e Xuventude que conta cunha ampla programación formativa e de ocio destinada tanto á mocidade como ás familias, dado que tamén favorece a conciliación da vida familiar e laboral. Este programa da Xunta de Galicia, que conta co financiamento do Ministerio de Igualdade en desenvolvemento do Plan Corresponsables, recalará en 30 concellos das catro provincias galegas.

A terceira parada desta programación será en Vimianzo o domingo 22 de xaneiro de 16:00 h a 21:00 h na Praza do Concello. Contará coa actuación da Asociación Cultural Trubisquiña.

Os mozos e mozas participantes poderán gozar dun amplo abano de actividades totalmente gratuítas:

Gastronomía saudable: xogos educativos e show cooking con produtos locais e de tempada.

Lecer educativo: fútbol burbulla, futbolín humano, slackline e tiro con arco.

Sensibilización medioambiental: talleres dinámicos sobre a protección do medio, o cambio climático ou a reciclaxe.

Igualdade de xénero: relacións tóxicas vs. relacións de bo trato.

Taller de graffiti: técnicas de aprendizaxe rápida e mural común.

Habilidades para a empregabilidade: dinámicas grupais para a elaboración do currículo ou abordaxe dunha entrevista de traballo.

Información xuvenil: caravana móbil como punto de información de recursos para a mocidade.

Folleto informativo

O presidente da Xunta destaca que as axudas do goberno galego financiadas con fondos europeos para que a xuventude obteña o carné de conducir xa beneficiaron a preto de 4.000 mozos nos últimos anos. Nunha visita á Autoescola Grupo San Martín de Culleredo, na que estivo acompañado pola conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, o mandatario galego subliñou que as achegas van dos 400 aos 1.300 euros para os permisos de coche, camión ou autobús.

Son moitas as motivacións para obter o carné, sexa por autonomía, como unha inversión de futuro ou para acceder ao mercado laboral. De feito, o presidente da Xunta subliñou que “é un requisito case imprescindible para optar a moitos postos de traballo”. Sabendo da importancia deste permiso para a mocidade galega, a Xunta xestiona unha liña de axudas europeas que financian o 50% do custo medio da súa obtención. Desta maneira, uns 3.800 menores de 30 anos recibiron unha achega para sacar o carné nos dous últimos anos.

Perante o éxito desta iniciativa, Alfonso Rueda avanzou que o Goberno galego incrementará o orzamento destas axudas en próximas convocatorias. Ademais, ata o momento o investimento nestas tres edicións do programa foi de 2,2 millóns de euros. Sobre a última, que aínda está en resolución, o presidente da Xunta indicou que xa se recibiron case 4.000 peticións, das que a metade xa están tramitadas.

As contías serán de 400 euros para o carné de coche, 650 para o de camión e 1.300 para o do transporte de pasaxeiros, tendo en conta que, como novidade, na última convocatoria incluíuse tamén a financiación do carné de autobús.

Disneyland París ofrece desconto aos usuarios con Carné Xove nos diferentes tipos de entradas dispoñibles (tarifa Eco, Low, Medium, Medium Plus, Regular ou Peak).

 

Toda a información sobre as opcións de desconto, así como sobre a compra de entradas, pódese consultar na seguinte páxina web: https://cartejeunes.fr/disneyland-paris/

 

Para poder comprar as entradas, as persoas usuarias do Carné Xove non francesas que xa teñan conta no sitio web deberán, simplemente, acceder á súa conta coas súas credenciais e engadir ao carriño as entradas. Se o usuario non está rexistrado na web, basta con que envíe un email a info@cartejeunes.fr co asunto "rexistro na web", xuntando unha foto do seu carné xove, ou ben indicando Nome, Apelidos e o nº EYCA, e recibirán un correo de volta coas credenciais. (Importante: Cando un usuario do carné teña a tarxeta de modalidade financeira, por favor, teña coidado e tape o nº da tarxeta por seguridade).

 

A compra das entradas faise na seguinte ligazón: https://cartejeunes.fr/categorie-produit/parc-dattractions/. Para poder realizar a compra é necesario rexistrarse antes na páxina web (punto anterior).

 

As entradas enviaranse por email nun prazo máximo de 24h laborables desde a compra. Unha vez adquiridas, os responsables do Carné Xove francés poñeranse en contacto co usuario para confirmar o día no que quere visitar o parque e facilitar o rexistro de visita.

 

Pódense adquirir tantas entradas como se queira, pero sempre irán a nome do usuario con Carné Xove. É importante ter en conta que unha vez adquirida a entrada cunhatarifa determinada, esta non se poderá trocar por outra de tarifa diferente. Si está permitido o troco dun billete da mesma tarifa para outra data. Ao longo do ano, as tarifas poden ir variando segundo a afluencia de visitas ao recinto.

 

Para calquera outro tipo de dúbida, as persoas usuarias sempre poden contactar co servizo de atención ao cliente de Disneyland Paris: https://www.disneylandparis.com/fr-fr/my-disneyland/contactez-nous/

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, e a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, asistiron hoxe na Estrada á inauguración do novo programa de lecer e educación non formal posto en marcha pola Xunta de Galicia para celebrar e poñer en valor o Día da Xuventude.

Este novo programa, ao abeiro do Plan Corresponsables, conta cunha ampla programación formativa e de ocio destinada tanto á mocidade galega como ás propias familias, dado que esta iniciativa tamén favorece a conciliación da vida familiar e laboral.

Cristina Pichel explicou que a Estrada será a primeira parada desta programación, que ata o mes de abril recalará nunha trintena de localidades diferentes das catro provincias galegas. Así, subliñou que con esta iniciativa “ofrécense alternativas de ocio educativo saudable totalmente gratuítas, nas que non só se busca que a mocidade o pase ben, senón que tamén aprenda e desenvolva novas competencias”.

En cada un dos municipios a xuventude contará cun gran abano de actividades gratuítas como xogos educativos de gastronomía, futbolín humano, tiro con arco, obradoiros medioambientais, habilidades de empregabilidade. Ademais diso, tamén contarán con información xuvenil así como con postos de concienciación sobre a igualdade de xénero.

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, puxo en valor recursos como o hoxe estreado na Estrada e que contarán con presenza en 30 concellos para “ofrecer alternativas de conciliación e espazos de coidados ás familias”. Tal e como recalcou, a iniciativa enmárcase no conxunto de actuacións que Galicia desenvolve do Plan Corresponsables de xeito transversal e que supón un punto e seguido nas políticas de impulso á conciliación e corresponsabilidade que vén desenvolvendo a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e á que destinará en 2023 un total de 14,6 millóns de euros.

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social e Xuventude, pon en marcha un novo programa de lecer e educación non formal dirixido aos mozos e mozas galegos desde o mes de xaneiro de 2023 ata abril.

Deste xeito búscase celebrar e poñer en valor o “Día da Xuventude” cunha ampla programación formativa e de ocio destinada tanto á mocidade galega como ás propias familias, dado que esta iniciativa tamén favorece a conciliación da vida familiar e laboral. Este programa da Xunta de Galicia, que conta co financiamento do Ministerio de Igualdade en desenvolvemento do Plan Corresponsables, recalará en ata 30 concellos diferentes das catro provincias galegas. 

Os mozos e mozas participantes poderán gozar dun amplo abano de actividades totalmente gratuítas:

Gastronomía saudable: xogos educativos e show cooking con produtos locais e de tempada.

Lecer educativo: Fútbol burbulla, futbolín humano, slackline e tiro con arco.

Sensibilización medioambiental: talleres dinámicos sobre a protección do medio, o cambio climático ou a reciclaxe.

Igualdade de xénero: relacións tóxicas vs. relacións de bo trato.

Taller de graffiti: técnicas de aprendizaxe rápida e mural común.

Habilidades para a empregabilidade: dinámicas grupais para a elaboración do currículo ou abordaxe dunha entrevista de traballo.

Información xuvenil: caravana móbil como punto de información de recursos para a mocidade.

 

Xaneiro:

A ESTRADA: Martes, 3 de xaneiro, de 16 a 21 horas, na Praza da Constitución.
CANGAS DO MORRAZO: Sábado, 14 de xaneiro, de 17 a 22 horas, na Praza da Constitución. Actuación de Miguel Santervás e Nuno Ponce.
VIMIANZO: Domingo, 22 de xaneiro, de 16 a 21 horas, na Praza do Concello. Actuación de A.C. Trubisquiña.
MONTERROSO: Sábado, 28 de xaneiro, de 16 a 21 horas, na Cúpula.

Febreiro:

CEE: Sábado, 4 de febreiro, de 16 a 21 horas, na Praza do Mercado. Actuación de Álex Castro.
SARRIA: Sábado, 11 de febreiro, de 16 a 21 horas, no Parque do Chanto. Actuación de A.C. Meigas e Trasgos.
MUGARDOS: Domingo, 12 de febreiro, de 16 a 21 horas, no Pavillón Municipal de Deportes. Actuación de Willie & Winnie.
MUROS: Venres, 17 de febreiro, de 16 a 21 horas no Curro da Praza. Actuación de The Balayöös.
BANDE: Sábado, 18 de febreiro, de 16 a 21 horas na Praza da Constitución. Actuación de Simplemente Enricco.
SANTA COMBA: Domingo, 19 de febreiro, de 16 a 21 horas no Recinto Feiral (mercado do gando). Actuación de DJ Rokiño.
A FONSAGRADA: Venres, 24 de febreiro, de 16 a 21 horas no Pavillón do CEIP Plurilingüe Santa María. Actuación de Enriba da Brétema.
MELIDE: Sábado, 25 de febreiro, de 16 a 21 horas no Pazo de Congresos e Exposicións.
RIBEIRA: Domingo, 26 de febreiro, de 16 a 21 horas no Espazo Municipal de usos múltiples. Actuación de Dani Recho.

Marzo:

ORDES: Venres, 3 de marzo, de 16 a 21 horas na Alameda. Actuación de Embruxo Gaiteiros.
VILAGARCÍA: Sábado, 4 de marzo, de 17 a 22 horas na Praza da II República (explanada do Auditorio). Actuación de Martina López.
PONTEAREAS: Domingo, 5 de marzo, de 16 a 21 horas na Praza Maior. Actuación de Os Alecríns.
O BARCO DE VALDEORRAS: Venres, 10 de marzo, de 16 a 21 horas no pavillón vello (Praza de España). Sesión DJ con Rafa Aguiar.
CELANOVA: Sábado, 11 de marzo, de 16 a 21 horas no Pavillón Pedra da Moa. Actuacións de Breaking Fast e da Banda de música xuvenil de Celanova.
MONDOÑEDO: Domingo, 12 de marzo, de 16 a 21 horas na Praza da Catedral. Sesión con DJ Peabody.
PADRÓN: Venres, 17 de marzo, de 16 a 21 horas no pavillón polideportivo do Grupo Escolar. Actuación de Pecha a Cansela.
CALDAS DE REIS: Sábado, 18 de marzo, de 16 a 21 horas no patio do CPR Plurilingüe San Fermín. Actuación de Diego Méndez.
O PORRIÑO: Sábado, 25 de marzo, de 16 a 21 horas no Auditorio exterior do Centro Cultural Municipal. Sesión con DJ Pitty.

Abril:

O CARBALLIÑO: Domingo, 2 de abril, de 16 a 21 horas na Praza Maior. Actuación de Percucar.
VIANA DO BOLO: Sábado, 8 de abril, de 16 a 21 horas no exterior do Pavillón Municipal. Sesión con DJ Tariro.
LALÍN: Sábado, 15 de abril, de 13 a 14:30 horas e de 16:30 a 20 horas na Praza da Igrexa. Actuación de Iria e Diego ás 13 horas.
NEGREIRA: Domingo, 16 de abril, de 10 a 15 horas na Praza do Concello. Sesión con Mr. Vieito.
RIBADEO: Sábado, 29 de abril, de 16 a 21 horas no Pavillón Municipal. Actuación de Festra.

Maio:

ARZÚA: Sábado, 6 de maio, de 16 a 21 horas no Recinto Feiral Terra do Queixo. Actuación de Human Band.
VERÍN: Sábado, 13 de maio, de 16 a 21 horas na Praza García Barbón (Praza Maior). Actuación de Victoria Pérez Gascón.

 

 

O programa está cofinanciado polo Ministerio de Igualdade en desenvolvemento do Plan Corresponsables.

Folleto informativo

Xa está aberta a convocatoria para unha nova edición do Parlamento Xove!!!

cabecera

O Parlamento Xove é un programa da Xunta de Galicia baseado nunha formación e competición na que os diversos equipos inscritos investigarán e debaterán sobre un tema formulado pola organización. A dificultade da actividade está en que só cinco minutos antes de cada encontro dialéctico procederase ao sorteo da postura a adoptar por cada equipo, ‘a favor’ ou ‘en contra’, en relación á cuestión formulada.

O obxectivo deste programa é potenciar as habilidades individuais e en grupo, entre as que destacan o desenvolvemento da capacidade de selección de información, a expresión escrita, a expresión oral, a orixinalidade, a argumentación razoada, o traballo en equipo ou a convivencia. Así mesmo, Parlamento Xove fomenta a lectura, a escritura, o emprego das novas tecnoloxías con fins  informativos e culturais e o respecto polas ideas dos demais.

O programa estrutúrase nas seguintes categorías:

Categorías de ESO e Bacharelato

Nestas dúas categorías, poderán participar os centros educativos de 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria; e de 1º e 2º de Bacharelato.

Os equipos inscritos estarán formados por 4 alumnos/a e un/unha profesor/a que será o/a coordinador/a. En total poderán participar 48 equipos (24 por cada categoría).

O programa realizarase en dúas fases, unha primeira clasificatoria da que xurdirán 8 equipos gañadores, que se enfrontarán nunha segunda fase final. Paralelamente, desenvolverase un concurso voluntario de artigos de investigación sobre o tema formulado.

A fase de inscrición nestas categorías está pechada.

Categoría de Universidades

Destinada aos mozos e mozas estudantes de grao dos sete campus universitarios das tres universidades galegas matriculados/as no curso académico no que se convoca o programa.

Nesta categoría poderán participar un máximo de 16 equipos. O equipo de debate estará formado por un mínimo de 2 estudantes e un máximo de 4.

A fase de inscrición nesta categoría permanece aberta ata o 1 de febreiro.

Categoría de FP (Formación Profesional)

A maior novidade desta decimocuarta edición é que poderá participar a mocidade estudante de calquera módulo ou ciclo de FP de calquera centro de ensino de Galicia.

Os equipos inscritos estarán formados por 4 alumnos/as e un/unha profesor/a que será o/a coordinador/a. Poderán inscribirse un total de 8 equipos na categoría de FP.

A categoría de FP non ten fase clasificatoria, tendo en conta que se inclúe por primeira vez nesta edición.

A fase de inscrición nesta categoría permanece aberta ata o 1 de febreiro.

Consulta as túas dúbidas no correoparlamentoxove.xuventude@xunta.gal ou nos teléfonos 981 545 702 e 981 544 645.

Máis información en http://xuventude.xunta.es/parlamento-xove

 

O tema de debate da fase clasificatoria é:

Está preparado o Estado do Benestar para afrontar os desafíos do envellecemento da poboación?

A Consellería de Política Social e Xuventude, no marco da gala de entrega de premios do Xuventude Crea 2022, que ten lugar o sábado 17 de decembro no Tinglado do Porto de Vigo, pon en marcha un premio especial vinculado ao Carné Xove. O obxectivo deste concurso é abrir unha fase de votación do público, que poderá elixir, entre todas as obras premiadas nas diferentes disciplinas do programa Xuventude Crea desta edición, cal é a súa favorita.

O citado concurso iniciarase ás 18.00 horas do día 17/12/2022 e finalizará ás 11.59 horas do día 19/01/2023. Ten a seguinte mecánica:

  • A organización do concurso publicará en Easypromos unha galería de candidaturas conformada polas persoas premiadas nas diferentes categorías do certame Xuventude Crea.
  • O acceso a esta galería realízase a través desta ligazón: https://pr.easypromosapp.com/p/947966 
  • A candidatura gañadora será aquela que consiga máis votos no prazo estipulado. No caso de empate realizarase un sorteo entre estas candidaturas para determinar cal é a gañadora.
  • As persoas titulares das diferentes candidaturas poden facer uso das súas redes sociais para incentivar o voto á súa candidatura.Para votar os usuarios necesitan rexistrarse vía correo electrónico.

A candidatura gañadora obterá como premio un vale de 100€ para gastar en calquera dos establecementos adheridos ao Carné Xove. A persoa gañadora do sorteo entre os votantes obterá como premio un pack de regalos publicitarios de Carné Xove.

Consulta as bases nas seguintes ligazóns (Versión galego / Versión castelán).