Entre fíos, o tempo da mocidade

O proxecto Entre fíos, o tempo da mocidade, posto en marcha polo Grupo Informal Dedal Xoven XXI, pretende potenciar e fomentar a capacidade creativa e, sobre todo, crear un soporte para que os mozos e mozas participantes que desexen emprender o camiño no sector da moda, coa confección e modelaxe dos seus deseños, o poidan facer.

entre_fios

Aténdese, principalmente, e foméntase con esta iniciativa o espírito emprendedor naqueles mozos e mozas, pero nun sector concreto como é o da confección e deseño de complementos. Para a execución deste proxecto, púxose a disposición das persoas participantes todo o necesario, tanto os instrumentos tecnolóxicos, taller de costura, como os soportes necesarios para a difusión das súas creacións.

O desenvolvemento da capacidade emprendedora será o obxectivo principal que pretende cumprir o Grupo Informal Dedal Xoven XXI con esta iniciativa.   Entre fíos, o tempo da mocidade é un proxecto que buscou a paridade, pois no sector da moda teñen cabida tanto as mozas como os mozos.

As actividades que se levaron a cabo son as seguintes:

  • A primeira  actividade consistiu na creación dun blogue, que xa consta cun rexistro e dominio público dende o 9 de maio, e queconstituíu un  canle de información e difusión dos mozos e mozas emprendedoras no sector da moda, así como para distintas blogueiras ás que se entrevistou. Pretendíase que o blogue fose un canle de respostas ás múltiples dúbidas que lles xurdiron a aqueles mozos e mozas que o coñecesen.
  • Dispúxose dun taller de costura e deseño artesanal, durante os meses de agosto e setembro, con todo o material instrumental que precisaban as e os participantes, o que lle resultou moi práctico a aquelas persoas que carecía dos medios para a súa iniciación e participación.
  • Talleres  de confección innovadora pero tamén artesanal. Cose comigo No primeiro caso foi xente experta e con ampla traxectoria a que explicou os mecanismos claves de confección e patronaxe que resultan fundamentais para realizar calquera tipo de prenda. As persoas participantes puideron levar á práctica as explicacións teóricas pois dispúxose de material específico que se emprega para o deseño, corte e confección dos modelos (papel manila, papel carbón, cartolinas, xiz, tesoiras, agullas, alfinetes, fíos, teas, máquinas de coser, remachadoras etc.). No segundo caso, fíxose unha volta ao pasado, cando eran as avoas de hoxe as que facían  as súas roupas de maneira artesanal. Contouse co relato dalgunhas señoras que deron unha charla práctica de calceta. Amais, relataron como antigamente se utilizaban ferramentas máis simples para confeccionar e ser verdadeiras modistas de grandes deseños.
  • Un achegamento ao mundo empresarial e á empregabilidade. Re-Action Trátase de ofrecer unha análise do mercado potencial e do mercado real. Para isto, dous empresarios consolidados do sector téxtil explicaron como foron os seus inicios neste sector, os pasos e as estratexias de mercado que seguiron ata chegar á actualidade, isto é, recoñecidos deseñadores e marcas téxtiles que acaparan o mercado. Foi unha boa maneira de coñecer en que medida se foron adaptando ante as novas demandas e situacións que xurdiron.
  • Charla e entrevista con blogueiras de moda. Mercadotecnia_BlogueirasForon dúas as entrevistas e charlas realizadas, nas que expertas blogueiras explicaron como foron os seus inicios, as súas motivacións e relataron como xogar para acceder ao mercado, así como os pasos que cómpre seguir para unha posible creación dun negocio. Madame Galiash e Sandy Coast, respectivamente foron as responsables de impartir estas charlas. As entrevistas pódense ler no blogue de Dedal Xoven XXI.
  • Visita á fábrica téxtil de Inditex, situada en Arteixo, na provincia da Coruña. A visita ás instalacións da empresa punteira dedicada á fabricación de prendas de vestir tiña como finalidade que todas as persoas participantes coñecesen de primeira man todo o sistema de produción téxtil en cadea.
  • VII Desfile de moda & blogueiras: o desfile programouse tomando como referencia as valoracións e consellos tanto das blogueiras como das deseñadoras do sector téxtil e das deseñadoras artesanais participantes neste proxecto. A actividade realizouse nun contorno natural, con ambientes distintos, tanto de interior como de exterior. Instalouse unha carpa para que servise de vestiario, unha sala fotográfica e un espazo para que interactuasen as persoas participantes e os/as asistentes que acudiron a ver o desfile.
  • Exposición do material producido polas persoas participantes. Na fase final realizouse unha exposición pública para difundir as actividades realizadas, nomeadamente, o desfile de moda. Todos os deseños que participaron están expostos no blogue Dedal Xoven XXI, no blogue Madame Galiash, no blogue Sandy Coast e mais na academia de Bandeira, onde se realizou a maior parte dos deseños.
  • Xplora Xuventude: o grupo informal Dedal Xoven XXI participou nesta actividade promovida pola Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, que tivo lugar na localidade estradense o 13 de setembro. Dedal Xoven XXI aproveitou a ocasión para dar a coñecer o seu proxecto entre as persoas asistentes.

Máis información sobre Entre fíos, o tempo da mocidade:

 Dedal Xoven XXI, no blog de Madame Galiash 

Proxecto Dedal Xoven XXI (II), no blog de Madame Galiash 

Benestar financia con 25 000 euros sete proxectos xuvenís de Deza e Tabeirós 

Benestar financia este ano con preto de 25 000 euros un total de sete proxectos xuvenís nas comarcas do Deza e Tabeirós

Vídeo Dedal Xoven XXI, en YouTube

Vídeo Como se creou Dedal Xoven XXI, en YouTube 

 

Máis información sobre o Grupo Informal Dedal Xoven XXI:   Blog: http://dedalxovenxxi.blogspot.com.es/