Creactivarte

creactivarteO proxecto Creactivarte é unha iniciativa creativa levada a cabo polo grupo informal El Punto de la i. Esta iniciativa tiña dous obxectivos básicos: por un lado, dar a coñecer o grupo e, por outro, fomentar o deseño na sociedade.

Creactivarte nace co fin de cubrir a falta que hai na nosa comunidade de iniciativas deste tipo, a diferenza doutros países no cal o deseño é un valor seguro que contan cun grande apoio da sociedade. Isto débese a que é unha disciplina que despegou non hai moitos anos, porén, cada vez acada máis forza.

Hai datos que demostran o incremento do público obxectivo grazas a propostas de deseño en todos os ámbitos: deseño de locais, deseño da gráfica dunha empresa, deseño dos produtos que se utilizan nestes sitios etc. Tamén incrementou o número de persoas que acode a charlas e obradoiros creativos. A xente quere iniciativas novas, xa non se conforma con calquera produto, quere vivir experiencias cando compra un produto ou acode a un local determinado. Isto obsérvase dende hai anos co coñecido Design Thinking, o que se pretende desenvolver na nosa comunidade con Creactivarte, xa que en Galicia hai moito potencial creativo.

Dentro da iniciativa Creactivarte realizáronse catro actividades que se detallan a continuación:

  • Renovación da praza do Ensanche (Santiago de Compostela, 19 de outubro)

Pretendíase darlle un aire renovado á dita praza e para iso leváronse a cabo as seguintes tarefas:  deseño de bolsas que se distribuíron entre os comerciantes para que as repartisen entre a súa clientela; decoración da praza usando materiais reciclables;acondicionamento xeral da praza desde un punto de vista estético e do deseño.
O obxectivo desta actividade é renovar esta praza de Santiago de Compostela, xa que, aínda que se atopa nun punto céntrico da cidade, na actualidade sofre una perda de clientes debido ao peche de numerosas tendas e locais comerciais. Por iso, o grupo quixo botarlles unha man aos poucos postos que quedan animando a xente a que merquen nela, renovando a súa estética e facéndoa máis atractiva á hora de facer as compras.  Tanto a decoración que se fixo na praza mediante caixas e ilustracións a modo de galería de arte emerxente, como todos os produtos gráficos (carteis, bolsas, tarxetas, photocall...), todo con moita cor, moi alegre e rechamante, conseguiron atraer a un número considerable de persoas novas á praza. 

  • Actividades urbanas (Santiago de Compostela e A Coruña, 25, 26 e 27 de outubro)

A actividade consistiu en dispoñer o símbolo do grupo informal (un círculo rosa) en diferentes puntos das cidades de Santiago de Compostela e da Coruña. Debido a que os círculos teñen un tamaño considerable, esta actividade pretendía a interacción co público que encaraba co grupo.

  • Down Compostela (Santiago de Compostela, 30 de outubro)

Realizouse un obradoiro, en colaboración co centro Down de Galicia, no que participaron 13 rapaces e rapazas que sofren esta enfermidade. O obradoiro constou das partes seguintes: presentación; explicación dos obxectivos do grupo informal e dos obxectivos da actividade; introdución teórica á cor: diferenzas entre as cores primarias e secundarias, como se forman e a que dá lugar a súa mestura; parte práctica orientada: elaboración dunha gama de cores; parte práctica libre: experimentación coas cores sobre unhas grandes bases de porexpan, que, ao seu remate, se desencaixaban formando a palabra LUZ.

  • Fíos Colección (Galería Bus Station, Santiago de Compostela, 31 de outubro)

Nesta actividade expuxéronse uns produtos e prototipos creados polo grupo. A presentación tivo lugar o 31 de outubro na galería de arte Bus Station, en Santiago de Compostela, aínda que a súa creación desenvolveuse nos últimos meses.

Para obter o produto final foi necesario levar a cabo as tarefas usuais nun proxecto: brainStorming, bosquexos, estudo de viabilidade, estudo de mercado, estudo de formas e materiais, creación do modelo en 3D, creación de prototipos e produto final.

Máis información sobre Creactivarte:

Creativos en Santiago e pronto en Madrid 

Un grupo de ex-alumnos do Mestre Mateo desenvolven un proxecto de dinamización artística no marco de Iniciativa Xove 

Creactivarte Iniciativa Xove en Bus Station Space 

Máis información sobre El punto de la i en Facebook