Concerto dislocado

concerto_dislocadoO colectivo artístico Plastic Crowds propúxose a meta de dislocar un concerto. A finalidade e esencia desta proposta residía na investigación dos límites que ofrece a internet para a creación artística e, máis especificamente, para a música contemporánea.

A iniciativa consiste en conseguir realizar un non lugar sonoro: dislocar un concerto, e isto conséguese mediante a extracción ou captación dunha serie de sons en determinados emprazamentos do mundo coa súa posterior mestura no non lugar, configurando así un todo sonoro froito da conxunción de distintas partes, as cales non están ao corrente unhas das outras, unicamente limítanse a seguir a partitura que lles foi proporcionada.

A obra dislocada componse de tantas conexións como intérpretes deslocalizados se teñan. Cada músico ou conxunto que participe conta cun equipo de gravación de audio e vídeo. A sincronización entre as distintas partes vén dada por unha claqueta e un reloxo atómico -ou mundial- que fixa o momento do comezo e fin, polo que o tempo é o mesmo para todos os intérpretes. Unha vez enviada a información desde os distintos puntos de orixe, esta é almacenada no punto de recepción -ou control-, mesturada e reproducida cunha demora de 15 segundos para corrixir os desfases producidos na transmisión de datos, ao anticiparse ás posibles caídas.

O todo resultante foi reproducido nun falso directo no salón de actos do MARCO de Vigo, no que se dispoñía dunha escenografía baseada na tecnoloxía, algo axeitado á esencia do proxecto. Tres pantallas en abanico na parte frontal, sobre as cales se proxectaron cada unha das emisións das sección, e unha mesa con todos os ordenadores, equipos e sistemas dos técnicos. Esta sala reproduciu o esquema da agrupación e deu unha sensación espacial grazas á disposición de distintos altofalantes no lugar no que debería estar cada un dos intérpretes, algo que se acadou grazas a reproducir os sinais recibidos por distintos canles de audio. Da mesma forma, proxectouse a imaxe dos músicos sincronizada coa música a modo de testemuña.

Para poder levar a cabo o Concerto Dislocado fíxose unha proposta aberta a distintos compositores co fin de producir unha obra orixinal composta nun estilo libre seguindo unha serie de normas, como que debería ser unha obra non electroacústica, composta para dous cuartetos de vento, corda e un piano e unhas calidades rítmicas e tímbricas que sexan quen de poñer de manifesto as metas que se perseguían.

Para a execución das pezas elixidas realizouse unha convocatoria aberta a distintos músicos, formouse unha agrupación para a ocasión na que contábamos con músicos profesionais, profesores do conservatorio superior de música de Vigo e alumnos de último ano de superior.Estes músicos foron separados en seccións –corda, vento e piano- e foron levados a puntos espallados pola xeografía da nosa comunidade. Cangas do Morrazo, Vigo e Santiago de Compostela foron os lugares escollidos para levar a cabo o concerto.

O Concerto Dislocado tivo lugar o venres 20 de setembro. Interpretado de forma simultánea, foi recollido nun único punto situado no museo MARCO de Vigo, no que se mesturaron ante o público asistente en directo os sinais emitidos dende os tres puntos onde estaban situados os músicos. Este sinal foi mesturado en directo por técnicos da televisión da Universidade de Vigo e foi emitido aos centros cos que se tiña concertada a emisión. Tamén foi retransmitido a través da web do colectivo Plastic Crowds para que puidese ser visto en directo en calquera punto do mundo.

Mediante un streaming en aberto tamén se puido ver e escoitar dende a páxina web de Plastic Crowds (www.plasticcrowds.com) e a propia do concerto (www.dislocatedconcert.com).

O obxectivo principal deste experimento era poder executar unha obra de forma simultánea en distintos espazos sen que o lugar importe ou polo menos sexa determinante no desenvolvemento.

Posteriormente investigarase neste concepto, tomando os resultados do estudo como punto de partida para extraer conclusións. Máis información sobre o Concerto Dislocado:

Web do evento, onde se pode ver o concerto de novo: http://www.dislocatedconcert.com 

Concerto Dislocado en Facebook  

Información sobre o Concerto dislocado en .pdf (1) 

Información sobre o Concerto dislocado en .pdf (2)

Un concerto dislocado enlazará mañá Vigo, Cangas e Santiago

Unha orquestra dá o seu primeiro Concerto Dislocado en liña desde tres cidades

O Concerto Dislocado rompe barreiras 

O IVAM presenta un Concerto Dislocado de música contemporánea

O MUSAC de León acolle o sábado un Concerto Dislocado con dez músicos repartidos en tres cidades diferentes

Entrevista en Localia.TV  

Informativo de TVE 

Informativo da TVG

Radio Galega  

Radio Galega 

Televigo 

Máis información sobre a Asociación Cultural e Xuvenil Plastic Crowds: www.plasticcrowds.com