• As axudas teñen un orzamento total de 400.000 euros e están dirixidas a entidades xuvenís ou grupos de mozos de entre 18 e 30 anos
  • Esta é a 14ª edición deste programa que procura favorecer a participación xuvenil na vida pública e impulsar o espírito emprendedor

 

A Xunta de Galicia financia, a través do programa Iniciativa Xove da Consellería de Política Social e Xuventude, 82 proxectos protagonizados pola mocidade galega. O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou o día 29 de xuño a resolución destas axudas, que acadan a súa 14ª edición e que contan cun orzamento total de 400.000 euros.

O programa ten como obxectivo achegar apoio financeiro suficiente á xuventude para lanzar os seus proxectos, favorecer a participación xuvenil na vida pública e impulsar o espírito emprendedor. Con esta orde, o Goberno galego apoia proxectos de calquera temática de interese dos mozos que poidan reverter no seu desenvolvemento profesional e persoal. Valórase de xeito especial aquelas iniciativas dirixidas ao emprendemento, promoción de hábitos saudables ou de loita contra a violencia de xénero, entre outras.

O Goberno galego financia proxectos de entidades xuvenís e grupos de mozos de diferentes localidades, tanto das grandes cidades, como de outros concellos como Barro, Cangas, Ramirás, Coristanco ou a Comarca de Bergantiños, entre outros.

Estes proxectos subvencionados teñen como límite 5.000 euros de gasto, financiándose o 100% do orzamento, polo que a axuda é incompatible con outras destinadas á mesma actuación.

Iniciativa Xove tamén concede ás asociacións e aos grupos informais anticipos automáticos de pagamento do 80%, de xeito que a falta de liquidez non sexa un impedimento para levar a cabo proxectos interesantes. O período para a realización dos proxectos comezou o 1 de xaneiro e remata o vindeiro 15 de outubro.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado pon a disposición de concellos, asociacións e grupos informais de mozos e mozas un servizo de información e asesoramento sobre os seguintes programas:

 

  • INICIATIVA XOVE: programa de axudas de ata 5.000€ para financiar ideas lideradas por mozos e mozas 

 

  • GALEUROPA: programa de prácticas laborais de ata 3 meses nalgún país da Unión Europea

 

A través deste servizo, que terá un formato de charla explicativa, expoñeranse as principais características dos programas e ofrecerase información práctica sobre a presentación de solicitudes. O obxectivo desta iniciativa é facer accesible a información e o asesoramento sobre os principais programas desta dirección xeral a todos os potenciais beneficiarios, independentemente da súa localización xeográfica.

Os concellos e entidades, así como grupos informais ou mozos e mozas  interesados  nesta charla deberán cumprimentar o formulario que figura ao final deste texto. 

Recibida a referida solicitude, o dinamizador ou dinamizadora responsable da zona porase en contacto coa persoa indicada na solicitude para concretar os datos relativos ao lugar, data e horario da charla informativa.

No caso de haber varias solicitudes dentro do mesmo concello tratarase de fixar unha data común para os interesados e interesadas.

As charlas levaranse a cabo mentres estén abertos os prazos de presentación das diferentes axudas.

A inscripción realizarase a través deste formulario electrónico

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado pon a disposición de concellos, asociacións e grupos informais de mozos e mozas un servizo de información e asesoramento sobre os seguintes programas:

  • INICIATIVA XOVE: programa de axudas de ata 5.000 € para financiar ideas lideradas por mozos e mozas
  • GALEUROPA: programa de prácticas formativas de ata 3 meses nalgún país da Unión Europea.


A través deste servizo, que terá un formato de charla explicativa, expoñeranse as principais características dos programas e ofrecerase información práctica sobre a presentación de solicitudes. O obxectivo desta iniciativa é facer accesible a información e o asesoramento sobre dous dos principais programas desta dirección xeral a todas as potenciais persoas beneficiarias, independentemente da súa localización xeográfica.


Os concellos, entidades ou grupos interesados nesta charla deberán cubrir este formulario.


Unha vez recibida a solicitude, o dinamizador ou dinamizadora responsable da zona porase en contacto coa persoa indicada na solicitude para concretar os datos relativos ao lugar, data e horario da charla informativa.

 

No caso de haber varias solicitudes dentro do mesmo concello, tratarase de fixar unha data común para os interesados e interesadas.

O prazo para remitir as solicitudes remata o 20 de febreiro e as charlas levaranse a cabo ata o 1 de marzo inclusive.