Novas e actividades (1302)

manuel_maraTelexornal realizado polo alumnado do CPI dos Dices de Rois sobre Manuel María e gañador do certame Curtas para Rosalía:

http://www.edu.xunta.es/centros/cpidosdices/node/357

Retrato feito por Manuel Penín   

    

"Galicia docemente
está ollando o mar:
ten vales e montañas
e terras pra labrar!

Ten portos, mariñeiros,
cidades e labregos
cargados de traballos,
cargados de trafegos!


Galicia é unha nai
velliña, soñadora:
na voz da gaita rise,
na voz da gaita chora!

Galicia é o que vemos:
a terra, o mar, o vento…
Pero hai outra Galicia
que vai no sentimento!

Galicia somos nós:
a xente e mais a fala.
Se buscas a Galicia
en ti tes que atopala!"

Máis datos sobre Manuel María: http://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/equipos-de-dinamizacion-da-lingua-galega/dia-das-letras-galegas

carneisicc

Prezos dos carnés dispoñibles para a mocidade:

Carné Xove: 6 €
Carné alberguista xove: 6 €
Carné alberguista adulto/a: 13 €
Carné alberguista grupo: 16 €
Carné alberguista familiar: 21 €
Carné teacher (ITIC): 9 €
Carné internacional xove (IYTC): 9 €
Carné student (ISIC): 9 €

Estos carnés serán gratuitos no seguintes casos:

Persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 %
Mulleres vítimas de violencia de xénero, así como os seus fillos e fillas e as persoas que estean baixo a tutela e garda ou custodia destas mulleres.

Os prezos están publicados no DOG do 8 de abril de 2016

Albergues:  www.reaj.com

Descontos ISIC: www.isic.es

Carné xove: http://www.eyca.org/

LOGO RIXA Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca axudas ás entidades locais de Galicia, para apromoción da información xuvenil e para a realización de actividades dirixidas á xuventude, no ámbito da educación non formal e da participación para o ano 2016.

Entidades locais beneficiarias:
1. Poderán solicitar estas axudas os concellos, agrupacións de concellos ou mancomunidades de Galicia.
2. Así mesmo, aqueles concellos que pertenzan a unha mesma zona sen constituír mancomunidade para estes efectos e acorden desenvolver programas conxuntos de actuación.
3. Ningún concello ou entidade local dos sinalados nos puntos anteriores poderá:
a) Presentar a solicitude de subvención se o fixo unha entidade local na cal estean integrados ou da cal dependan.
b) Figurar en máis dunha solicitude colectiva.
c) Figurar nunha solicitude colectiva e subscribir outra individual.

Finalidade da subvención:
1. Potenciar a información xuvenil a través dos servizos municipais de información xuvenil integrados na Rede galega de información xuvenil.
2. Fomentar as actividades de educación non formal dirixidas á mocidade e a participación xuvenil no ámbito local.

Período subvencionable e contía das axudas:
O período subvencionable abranguerá desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2016.
A contía máxima que se concederá será de 3.000 €, que poderá chegar ata 8.000 € para o suposto de agrupación de 2 entidades locais e de 15.000 €, se son 3 ou máis as entidades locais agrupadas.

Serán obxecto de axuda:
a) Os custos derivados do funcionamento normal dun servizo de información xuvenil, así como as actividades de dinamización da información que se leven a cabo desde este.
b) As actividades formativas e educativas, as relacionadas co espírito creativo e emprendedor da mocidade, os programas de información e asesoramento e, en xeral, os que faciliten a participación xuvenil en actividades de educación non formal e os relacionados co asociacionismo e liderado xuvenil, todos eles destinados á mocidade de idades comprendidas entre os 12 e os 35 anos.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de xuño de 2016.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es/co procedementoTR305E
Máis información no DOG do 3 de maio de 2016.

aula naturalezaO Ministerio de Educación convoca 400 axudas para parrticipar no programa "Aulas da Natureza" durante 2016.

Beneficiarios.
Alumnado que non presente necesidades educativas especiais: Estar a cursar 5º ou 6º curso de Educación Primaria ou 1º de Educación Secundaria Obrigatoria e ter unha idade comprendida entre os 11 e 13 anos a data 31 de decembro de 2016.
Alumnado que presente necesidades educativas especiais: ter unha idade comprendida entre os 11 e 16 anos a data 31 de decembro de 2016.
(Previamente, os alumnos achegarían aos seus centros educativos a documentación necesaria antes do día 10 de maio).

Oprazode presentación de solicitudes estará aberto ata o 17 de maio de 2016.

Máis información no BOE do 30 de abril de 2016 e en http://www.educacion.es/

carneisiccPrezos dos carnés dispoñibles para a mocidade:

Carné Xove:6 €
Carné alberguista xove:6 €
Carné alberguista adulto/a:13 €
Carné alberguista grupo:16 €
Carné alberguista familiar:21 €

Estos carnés serán gratuitos no seguintes casos:

Persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 %
Mulleres vítimas de violencia de xénero, así como os seus fillos e fillas e as persoas que estean baixo a tutela e garda ou custodia destas mulleres.

Os prezos están publicados noDOG do 8 de abril de 2016

Euroscola2016 tarta30cumpleConclúe o concurso Euroscola 2016, dedicado aos  30 anos de España na UE (1986-2016)

10 equipos, formados por 10 alumnos/as e un/ha profesor/a, xunto con outros compañeiros do seu centro escolar aos que poderán invitar, participarán no programa Euroscola do Parlamento Europeo en Estrasburgo.
Este ano, o Parlamento Europeo concede ademais outros 5 premios para os mellores equipos na versión en inglés do concurso.

Quince equipos españois foron os gañadores da vixésima segunda edición do concurso Euroscola, que este ano desenvolveuse baixo o lema “Los 30 años de España en la UE”. Os mozos e mozas gañadores viaxarán a Estrasburgo para coñecer a Sede do Parlamento Europeo e para participar, o próximo curso escolar, con mocidade de todos os países da Unión Europea, nunha xornada de simulación do Parlamento Europeo para a xuventude. Para isto, recibirán unha axuda de viaxe concedida polo Parlamento Europeo.
Os equipos e centros escolares gañadores, seleccionados polo xurado que se reuniu en Madrid o día 27 de abril de 2016 e composto por un representante da oficina do Parlamento Europeo en España, un representante da representación en España da Comisión Europea e un representante da Secretaría de Estado para a UE (Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación); son os seguintes:

IES Alto Almanzora de Almanzora (Almería), equipo "Almanzora con Europa"
Colegio San José de Estepona (Málaga), equipo "Euroscola Colegio San José Estepona"
IES Martínez Vargas de Barbastro (Huesca), equipo "IES Martínez Vargas"
IES Pando de Oviedo, equipo "Europando"
IES Comendador Juan de Tavora de Puertollano (Cidade Real), equipo ”Tavorines”
Colegio Corazón de María de Zamora, equipo "Euro-Cora"
IES Virgen del Espino de Soria, equipos "EUnited Team" e "Soria Says Europe Team" (comparten premio Euroscola)
Colegio Sagrada Familia de Badaxoz, equipo "30 años.... España Ayer y Hoy"
IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, equipo "Eurorosalía"
IES Madina Mayurga de Palma de Mallorca, equipo "Euromadina"
IES Ciudad de Haro de Haro, equipo "Eurovino"
IES La Estrella de Madrid, equipo "Euroestrella"
IES Leopoldo Queipo de Melilla, equipo "Queipo"
IES Vicente Medina de Archena (Murcia), equipo "ArchenaRuns ToEU"
CE PRE.U. Mas Camarena de Valencia, equipo "Let's Próodos Together"

Miles de mozos e mozas españois participaron, entre o 28 de outubro de 2015 e o 6 de abril de 2016, na XXII edición do concurso Euroscola.
Outros premios:
A representación en España da Comisión Europea, a Secretaría de Estado para a UE (Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación), o INJUVE, a Plataforma do Voluntariado de España e algunhas comunidades autónomas -organismos de Xuventude e de Educación-, entregarán premios aos equipos mellor clasificados.
Todos os premios poden consultarse na página web http://www.euro-scola.com/
Este ano participaron un total de 397 equipos, dos cales 119 completaron e enviaron os blogs exixidos. Cada equipo está composto por 10 alumnos/as e un/ha profesor/a responsable deste.

Toda a información sobre este concurso está dispoñible na páxina http://www.euro-scola.com/

Music1A Consellería de Educación convoca probas de acceso específicas ás ensinanzas superiores de música para o curso 2016/17.
Requisitos:
Estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente ou ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.
A inscrición farase na secretaría dos conservatorios superiores de música de Galicia ata o día 6 de xuño.
As probas específicas de acceso comezarán o día 20 de xuño.
Unha vez concluída a proba específica, os tribunais publicarán a listaxe de persoas que superaron a proba e as non admitidas.
O alumnado que obteña praza deberá formalizar a súa matrícula entre os días 7 e 15 de xullo.

Máis información no DOG do 28 de abril de 2016 e enhttp://www.edu.xunta.es/portal/taxonomy/term/113/all