Novas e actividades (1280)

A Consellería de Educación convoca probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non posúan o título de graduado en ESO nin un título profesional básico e teñan 17 anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.

O prazo de presentación de solicitudes estará abranguido entre os días 27 de febreiro e 10 de marzo de 2023, ambos os dous incluídos.
As solicitudes están en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312C.
As solicitudes presentaranse en calquera centro docente público da Consellería de Educación que imparta ciclos formativos de formación profesional.

Estrutura e organización da proba:
a) Parte sociolingüística:
– Lingua Castelá.
– Lingua Galega.
– Ciencias Sociais.
b) Parte matemática:
– Matemáticas.
c) Parte científico-técnica.
– Ciencias da Natureza.
– Tecnoloxía.

Data: As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 25 de maio de 2023.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as ppersoas que non posúan o título de bacharelato nin un título de técnico de formación profesional e teñan 19 anos ou os fagan no ano de realización da proba.

O prazo de presentación de solicitudes estará abranguido entre os días 23 de xaneiro e 3 de febreiro de 2023, ambos os dous incluídos.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312D

Estrutura da proba:
a) Parte común:
– Lingua Galega.
– Lingua Castelá.
– Matemáticas.
b) Parte específica. Organizarase con base en tres opcións, A, B e C, en función das familias profesionais e os ciclos formativos aos cales posibilita o acceso. A persoa aspirante deberá elixir unha das tres opcións no momento de formalizar a solicitude de inscrición para a proba, escollendo dúas das tres materias das que desexe ser examinada:
– Opción A: Economía da Empresa, Lingua Estranxeira (inglés ou francés), e Filosofía.
– Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial, e Física.
– Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química, e Bioloxía.

Data: As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 20 de abril de 2023.

Máis información no DOG do 5 de xaneiro de 2023 e en www.edu.xunta.es/fp 

O programa 'Son Emprended@r' conta cun compromiso de empregabilidade das persoas participantes, a través de dúas liñas fundamentais:

Mellora a túa empregabilidade: Descobre novas formas de converterte no candidato/a ideal para as empresas. Se estás a buscar traballo por conta allea aprende a diferenciarte e crear a túa marca persoal.
Pon en marcha o teu negocio: Aprenderás novas técnicas para validar o teu modelo de negocio, captar clientes, xerar vendas...e ademais, co acompañamento en todo o proceso de expertos/as en activo.

A QUEN VAI DIRIXIDO?

Mozos maiores de 16 anos e menores de 30 anos das provincias de Pontevedra e Ourense.
En situación de desemprego.
Rexistrados/as no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

QUE IMOS A FACER?

Primeiros contactos co mundo laboral, a procura de emprego ou o lanzamento dunha idea de negocio xera sensacións de incerteza, desánimo e mesmo desmotivación.
A través do programa SoyEmprended@r Galicia prepararémosche para afrontar eses retos e obstáculos que terás que sortear no camiño que che leva a alcanzar os teus obxectivos profesionais: establecer a túa marca persoal, elaborar un currículo atractivo, preparar entrevistas persoais, autoconocimiento, desenvolvemento dunha idea de negocio, etc...

O programa consta de dúas fases

Primeira fase: Formación grupal de 50 horas de duración, totalmente práctica, na que participarás de maneira activa a través de dinámicas e xogos, onde che farán reflexionar sobre a importancia do networking, da empatía e de saber venderche. Descubrirás cales son as túas fortalezas e como destacalas. Terás un achegamento ao mundo empresarial, tanto desde o punto de vista do empregado/a como do empresario/a, que che permitirá coñecer as claves para que sexas o candidato/para seleccionado/a ou a túa idea de negocio funcione.
Segunda fase: Titorías/mentorías individuais (30 horas en total) onde se reforzará o aprendido na formación grupal e centrarémonos nas necesidades individuais de cada participante. Nesas titorías personalizadas faise un acompañamento constante, guiándoche para lograr os teus obxectivos. As persoas seleccionadas neste programa terán prioridade na nosa bolsa de emprego.

RESULTADOS DA EDICIÓN 2022

Na edición do programa, participaron 30 mozos das provincias de Ourense e Pontevedra, dos/as cales o 30% conseguiu a súa inserción laboral e o 20% iniciou os primeiros pasos para poñer en marcha a súa idea de negocio.

Máis información e preinscrición: Formulario de contacto
www.soyemprendedor.com 
Tel. 988 39 15 15 - 665 76 19 39 (Con atención por WhatsApp)
soyemprendeor@empleoenred.org 

Que é o Portal de emprego 'Empléate'?

Espazo web no que se dá a máxima visibilidade ás ofertas de emprego, aloxando toda a información de utilidade para orientar e poñer ao alcance de cidadáns e empresas todas as ferramentas que faciliten a procura de emprego ou o inicio dunha actividade emprendedora a través dunha estratexia dixital.

O Portal agrega, nun único punto de acceso, toda a oferta de emprego existente nos portais públicos e privados a través dun metabuscador, cos obxectivos de contribuír a dinamizar a colocación e de conferir unha maior transparencia ao mercado de traballo.

Por que 'Empléate'?
O Portal de Emprego - 'Empléate' é unha ferramenta recomendable ao ser:
• Público
• Gratuíto
• Sinxelo
• Seguro, conta co respaldo dun organismo público, o SEPE.
• Ten soporte técnico

Para as persoas que buscan emprego

Podes acceder a 'Empléate' a través de: http://empleate.gob.es ou a través da páxina principal do SEPE www.sepe.es 
Se te dás de alta no portal, poderás incorporar os teus datos profesionais e recibir recomendacións que se axusten ao teu perfil. As empresas poderán ver o teu perfil.

O buscador desta web permite usar moitos fíltros que facilitan a procura das ofertas de emprego que mellor se adapten ao teu perfil. As ofertas que se poden atopar pertencen tanto a empresas privadas como a organismos públicos.

Dotado cun asistente de emprego que permite coñecer os empregos que se están contratando e, a través dun breve test, poderás descubrir as opcións que se adaptan ao teu perfil. Desta forma, pódese saber onde se están producindo as contratacións do teu interese.

Para as empresas que buscan talento

O Portal Único de Emprego - 'Empléate' é unha ferramenta gratuíta destinada a empresas e departamentos de Recursos Humanos para que atopen os mellores perfís profesionais para as súas organizacións.
Ademais, verifícase que as empresas colaboradoras sexan reais. 

Como empresa poñerás a túa oferta de emprego onde todo o mundo a poida ver, contando cun buscador intelixente que recomendará profesionais.
Conta tamén coa colaboración da Rede EURES (EURopean Employment Services, rede de cooperación para o emprego e para a libre circulación de traballadores), para dar maior difusión ás ofertas.

Accede á web do Portal de Emprego mediante a seguinte ligazón: www.empleate.gob.es

Entregados os premios da sétima edición do Concurso Universitario de Curtametraxes relacionado coa doazón e o transplante de medula ósea.

O conselleiro de Sanidade salienta a importancia de traballar na concienciación da mocidade sobre a doazón de medula ósea.

Acadou o primeiro premio o traballo "Démoslle a volta á partida", realizado polo alumno da Facultade de Comunicación Audiovisual da Universidade de Vigo, David Hortas García.

No que se refire ao segundo premio, recaeu na curtametraxe "Almas Xemelgas", realizado pola estudante de Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña, Alexia Mariño Beiro, mentres que o terceiro premio foi para o traballo "Comprométete e salva vidas", presentado pola alumna de Educación Infantil da Universidade de Santiago de Compostela, Zaida López Estévez.

Comprométete a salvar vidas: https://youtu.be/_JeZLEODc_g
Almas Xemelgas: https://youtu.be/wPh48yEEoWw
Démoslle a volta á partida: https://youtu.be/0hag0il6lvU

Xa podes solicitar o teu abono para viaxar gratis en Renfe.

O abono é gratuíto, cuadrimestral e unipersoal.

Só se poderá adquirir un único abono por persoa, para realizar un máximo de catro viaxes ao día, de ida ou volta indistintamente e exclusivamente desde ou ata as estacións de orixe e destino elixidas (non está autorizado o seu uso para subir ou baixar nas estacións intermedias do traxecto elixido).

Os/as menores de 14 anos que non teñan DNI poden adquirir o novo Abono gratuíto Neno. Neste caso, o pai, a nai ou o titor poderán adquirir, por medio do seu NIF, NIE ou pasaporte, un máximo de catro abonos de neno para unha orixe e destino, durante o período de validez.

No momento da compra do abono, deberás elixir as dúas estacións (orixe/destino) entre as que vas viaxar.

O abono é válido para todos os días do cuadrimestre adquirido:
- Primeiro cuadrimestre: validez desde o 1 de xaneiro de 2023, ou data de compra posterior, ata o 30 de abril de 2023
- Segundo cuadrimestre: validez desde o 1 de maio, ou data de compra posterior, ata o 31 de agosto de 2023
- Terceiro cuadrimestre: validez desde o 1 de setembro, ou data de compra posterior, ata o 31 de decembro de 2023
Os abonos do segundo e terceiro cuadrimestre poderanse adquirir con dous meses de antelación.

Podes adquirir o teu abono nos puntos de venda habituais: renfe.com, máquinas autoventa e despachos de billetes da estación.

Poderás formalizar as túas viaxes nas seguintes canles: App de Renfe, renfe.com, máquinas autoventa e despachos de billetes da estación.

O abono é gratuíto, para adquirilo debe abonarse unha fianza de 20 euros (por abono e cuadrimestre). Recoméndase o pago mediante tarxeta de crédito/débito.

Máis información

 

O psicólogo Gabriel Iglesias presentou na Facultade de Educación e Traballo Social do campus de Ourense a tese Efectos psicosociais do uso de videoxogos na poboación adolescente galega.

O estudo centrouse en coñecer o consumo de videoxogos por parte da poboación adolescente galega e medir as súas implicacións en tres áreas específicas: autoestima, habilidades sociais e rendemento académico. Para acadalo, a investigación realizada tivo un carácter cuantitativo e contou coa participación dunha mostra conformada por 708 adolescentes de todo o territorio galego, entrevistados entre os meses de setembro e decembro do ano 2020.

Perfil e impacto
“A análise dos datos recollidos amosa que un de cada tres adolescentes galegos escolle os videoxogos coma primeira opción de ocio, leva máis de seis anos utilizándoos asiduamente e dedícanlle máis de seis horas, tanto durante a semana lectiva coma durante a fin de semana," (entre unha e tres horas diarias), comenta o xa doutor pola Universidade de Vigo. Por outra banda, engade, “o móbil ou tableta e as consolas conectadas a televisión son os dispositivos de preferencia e os xogos multixogador on line os máis escollidos”. En canto a títulos concretos de videoxogos destacan Among Us, Fortnite e FIFA. “Cabe destacar asemade que un 8,6% da poboación adolescente xoga a videoxogos 20 ou máis horas de luns a venres, durante a semana lectiva, e un 18,6%, 20 ou máis horas nas fins de semana”, indica o psicólogo.

Ao cruzar estes datos coas características sociodemográficas da mostra, detalla Gabriel Iglesias, “é posible, por outro lado, elaborar un perfil do adolescente con maior consumo de videoxogos, algo que pode resultar de interese de cara a que centros educativos e outro tipo de institucións leven a cabo campañas de sensibilización e uso responsable de videoxogos centradas nun público que realmente as precise”. Deste xeito, detalla, “conclúese que os adolescentes que maior consumo de videoxogos realizan son varóns, de entre 12 e 15 anos de idade, acoden a centros educativos urbanos de carácter público, cursan primeiro de Educación Secundaria Obrigatoria e teñen un expediente educativo medio”.

Entrando a detallar o impacto psicosocial dos videoxogos propiamente dito, a tese recolle que “obsérvase en primeiro lugar que o uso deste divertimento non ten influencia algunha no nivel de autoestima dos xogadores habituais”. Pola contra, engádese, “o nivel de habilidades sociais si que se ve lixeiramente diminuído como consecuencia do consumo de videoxogos e concretamente, os resultados amosan como o uso desta forma de ocio inflúe negativamente en dous aspectos das mesmas: na asertividade e nas habilidades de resolución de conflitos”. Para rematar, o estudo tamén indica que se atopa “unha lixeira relación entre o uso de videoxogos e un leve peor desempeño académico”.

Tomados no seu conxunto, estes resultados, conclúe Gabriel Iglesias, “parecen ir na liña de que un uso desmedido deste divertimento pode ter consecuencias negativas para os seus xogadores habituais, aínda que é preciso realizar máis investigacións ao respecto”. Neste senso sinala que podería ser interesante deseñar estudos futuros con mostras tanto de xogadores habituais (ou gamers, utilizando a terminoloxía habitual) como de adolescentes que non dedican tempo a videoxogos, controlar variables que poden estar influíndo nos resultados coma o estilo parental dos proxenitores das e dos adolescentes, e, por último pero non por iso menos importante, planear estudos de carácter lonxitudinal, para así poder coñecer a evolución temporal do impacto do uso de videoxogos”.

https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/tese-aborda-os-efectos-psicosociais-uso-videoxogos-adolescentes-galegos

Tes menos de 30 anos e buscas traballo e/ou formación?

Garantía Xuvenil pon á túa disposición un novo buscador de ofertas de formación e emprego ao que poderás acceder desde o seu apartado na páxina web do SEPE.

Estas ofertas organizáronse por comunidades autónomas a través dun mapa en ­o que se reflectirá a última oferta publicada e un botón de "Máis información" que che levará ao total das ofertas desa comunidade.

Ademais, poderás realizar a procura utilizando varios filtros para perfilar con máis exactitude o tipo de oferta que estás a buscar.

Este contido estará permanentemente actualizado e podes acceder a el a través da seguinte ligazón: Buscador de ofertas de formación e emprego

 

Páxina web Garantía Xuvenil

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade convoca o Programa Investigo para a contratación de persoas mozas, de 16 ou máis anos e que non fixesen os 30 anos no momento do contrato, por organismos de investigación e difusión de coñecementos, universidades públicas, centros tecnolóxicos, parques científicos e tecnolóxicos, entidades públicas suxeitas a dereito privado, e entidades privadas sen ánimo de lucro, xunto con empresas que estean a investir en investigación e innovación pertencentes ao sector público ou privado.

A presentación das solicitudes realizaranse na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co formulario TR349V.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de febreiro de 2023.
Máis información no DOG do 2 de xaneiro de 2023

A Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) convoca a Proba de Acceso á Universidade para as/os Maiores de 25 anos, correspondente ao ano 2023, no ámbito dás tres Universidades de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Datas
Os días 24/02/2023 ás 08:30 horas , 10/03/2023 ás 08:30 horas.

Prazo de inscrición
Desde o 30/01/2023 ata o 03/02/2023

Prezo: Prezo xeral 63,67€.

Requisitos
Persoas maiores de 25 anos de idade no ano natural no que se celebre a proba.
Non estar en posesión do título de bacharelato, ou equivalente, Técnico Superior de FP, etc.

Os programas das materias, orientacións e modelos de exame pódense consultar na páxina web da CiUG.

 

Máis información

LERD Campus dá Coruña |​ Pavillón de estutandes. Campus Elviña. 15071- A Coruña | tel.: 881 011 190/ 881 011 192/ 881 011 964 | lerdcoruna@udc.es

CiUG, Comisión Interuniversitaria de Galicia | Edificio Fontán, 1º andar. Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás, s/n. 15707- Santiago de Compostela | ciug@ciug.gal

A Xunta publicou no Diario Oficial de Galicia (DOG) a listaxe de concellos e entidades de acción voluntaria que obteñen fondos para levar a cabo as súas propostas de voluntariado interxeracional no medio rural. Son un total de 18 proxectos por un valor conxunto de case 500.000 euros ao amparo desta orde de axudas, que se enmarcan no Plan de recuperación, transformación e resilencia financiada pola Unión Europea (NextGenerationEU).

Esta nova proposta impulsada pola Consellería de Política Social e Mocidade tenta facilitar que persoas de máis de 55 anos transfiran a súa experiencia e bo facer a mozas e mozos de entre 16 e 35 anos en ámbitos como a recuperación de oficios, a produción agroalimentaria ou a posta en valor do turismo e do patrimonio rural galego. Pola súa banda, a xente nova poderá devolver este coñecemento achegando aos maiores as súas habilidades nos campos dixital ou tecnolóxico, entre outros.

O obxectivo deste programa, que se desenvolverá durante os anos 2022 e 2023, é abrir novas oportunidades de futuro e perspectivas laborais no medio rural para a mocidade. Con tal finalidade, realizaranse actividades formativas e de intercambio de coñecementos entre a xente maior e a mocidade.